marek.ebiznes@gmail.com

ZASADY WSPÓŁPRACY

Zarabianie w Internecie

Strona internetowa marekporwol.pl 

Jest to prywatny blog poświęcony nie tylko edukacji finansowej, jak i alternatywnym źródłom zarabiania. Dzielę się też na nim wiedzą, doświadczeniem, jak i wieloma wskazówkami „lifehack”


Dołączając do któregokolwiek z projektów za pomocą moich linków referencyjnych OŚWIADCZASZ , że zapoznałeś/aś się z poniższą informacją.

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: marekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” i treści NIEporadą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIEgwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconego kapitału

Prezentowane biznesy to biznesy, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam z większym lub mniejszym sukcesem finansowym.

Dlatego wpłacając pieniądze do któregokolwiek programu/firmy/kupując kryptowaluty, bądź świadomy/a istniejącego 100% ryzyka.

Pamiętaj! Decyzje o dołączeniu, zapisaniu się czy dokonaniu jakiejkolwiek wpłaty lub inwestycji podejmujesz samodzielnie i świadomie z pełnym zrozumieniem RYZYKA.

W tym celu sens ma wykorzystanie tylko i jedynie takich pieniędzy, których utrata nie spowodowałaby drastycznego pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopotów finansowe – korzystanie z innych pieniędzy jest stanowczo odradzane!

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale, jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Sprawdź – Jak rozpocząć współpracę ze mną?