marek.ebiznes@gmail.com

Kryptowaluty, co to jest ?

Zarabianie w Internecie

Gdzie Tanio i szybko Kupimy Bitcoina i inne kryptowaluty przejdz kliknij by przejść

Czym są kryptowaluty?

Bitcoin jest to kryptowaluta, która może stać się srodkiem płatniczym idealnym. Skąd się wzięła, ile jest warta i co można za nią kupić?Kryptowaluta ta została wprowadzona w 2009 roku przez osobę (bądź grupę osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Nazwa odnosi się także do używającego jej otwartoźródłowego oprogramowania oraz sieci peer-to-peer, którą formuje.

Bitmonety mogą zostać zapisane na komputerze osobistym w formie pliku portfela lub przetrzymywane w prowadzonym przez osoby trzecie zewnętrznym serwisie zajmującym się przechowywaniem takich portfeli. W każdym z tych przypadków bitcoiny mogą zostać przesłane do innej osoby przez Internet do dowolnego posiadacza adresu bitcoin. Każdy bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych satoshi. Odmiennie niż w przypadku większości walut (tzw. fiducjarnych lub inaczej fiat), bitcoin nie opiera się na zaufaniu względem emitenta centralnego. Bitcoin używa zdecentralizowanej bazy danych, rozprowadzonej pomiędzy węzłami sieci peer-to-peer do przechowywania transakcji oraz kryptografii w celu zapewnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak upewnienie się, że bitcoiny mogą być wydane tylko raz przez osobę, która je posiada w danym momencie. Topologia peer-to-peer sieci bitcoin oraz brak administracji centralnej czynią manipulację wartości bitmonet poprzez produkcję większej ich ilości niewykonalną dla jakiejkolwiek instytucji rządowej czy innej organizacji lub jednostki, nadal możliwa jest jednak bańka spekulacyjna. Budowa bitcoina pozwala na anonimowe posiadanie własności oraz jej transfery. Bitcoin opiera się na transferze kwot między rachunkami publicznymi, przy użyciu kryptografii klucza publicznego. Wszystkie transakcjepubliczne i przechowywane w rozproszonej bazie danych. W celu zapobieżenia podwójnemu wydawaniu sieć implementuje rodzaj rozproszonego serwera czasowego, używając koncepcji łańcuchowych dowodów matematycznych wykonanych działań (proof of work, w skrócie PoW). Dlatego też cała historia transakcji musi być przechowywana w bazie, a w celu ograniczenia rozmiaru magazynu używane jest drzewo funkcji skrótu.

Kryptowaluty są jeszcze na tyle mało znane że mamy jeszcze niewielkie pojęcie na ich temt. Jeżeli już coś się nam obiło o uszy, to najczęściej myślimy, że to po prostu wirtualne pieniądze lub system transakcyjny w internecie. Kryptowaluty to jednak przede wszystkim przełomowa technologia internetowa, a używanie jej jako środka płatniczego to tylko jedno z jej możliwych zastosowań. Jest to system bazujący na sieci peer-to-peer, czyli w pełni rozproszony, nieposiadający centralnej jednostki, organizacji lub miejsca, które go kontroluje.

Użytkownicy systemu, ich komputery, są węzłami sieci, przez które następuje wymiana transakcji, ich autoryzacja i rozliczanie. System ten przechowuje informację o stanie posiadania w umownych jednostkach kryptowaluty. Stan posiadania danej kryptowaluty związany jest z indywidualnymi portfelami, zawierającymi informacje o stanie posiadania kryptowalut danego użytkownika.

Portfel tworzony jest automatycznie podczas pierwszej autoryzacji użytkownika w systemie. Kontrolę nad portfelem ma wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu zaszyfrowanego klucza prywatnego. Zaawansowane metody matematyczne i kryptograficzne uniemożliwiają podwójne wydanie kryptowaluty, jej podrobienie lub kradzież. Cały system oparty jest na technologii blockchain.

Kryptowaluty są pierwszym wynalazkiem w systemie finansowym, który został opracowany poza instytucjami finansowymi, nawet bez współpracy z nimi.

Jest nowatorski, prosty i nie wykorzystuje istniejących systemów finansowych. Co więcej, stanowi zagrożenie dla status quo systemu finansowego.

Kryptowaluta jest przez większość krajów na świecie uznawana za jednostkę walutową. Obecnie notowanych jest ponad 200 kryptowalut na kilkunastu specjalnych giełdach. Najpopularniejszą z kryptowalut jest bitcoin (BTC).

Co to jest bitcoin?

Bitcoin (symbol BTC) jest pierwszą walutą cyfrową na świecie. Do obsługi transakcji z wykorzystaniem bitcoin można używać publicznych kanałów jak punkty handlowe, kantory, banki i internet. U podstaw idei bitcoin leży blockchain (łańcuchu bloków). Blockchain to otwarta sieć, do której dostęp może uzyskać każdy – za pomocą prostych aplikacji, giełd czy punktów handlowych. Dzięki zapisowi w łańcuchu bloków żaden bitcoin nie zostanie wydany podwójnie, ukradziony czy zmieniony.

Transakcje są publiczne i całą ich historię można przejrzeć i zweryfikować za pomocą wyspecjalizowanych aplikacji. Łańcucha bloków, jako księgi rachunkowej transakcji nie da się podrobić, liczba bitcoin jest bowiem ograniczona i nigdy nie będzie ich więcej, niż ustalono to na początku.

Transakcje zapisane w łańcuchu bloków są nieodwracalne. Technologia ta opiera się na sieci peer-to-peer bez centralnych komputerów, systemów zarządzających i weryfikujących transakcje. Każdy komputer w sieci może brać udział w przesyłaniu i uwierzytelnianiu transakcji. Bitcoin może zostać zapisany na komputerze osobistym w formie pliku księgi transakcji lub przetrzymywany w prowadzonym przez osoby trzecie, lub firmy zewnętrznym serwisie. Księgi transakcji mają formę zbiorów danych przechowujących informacje o ostatnich transakcjach zrealizowanych w sieci.

Kto jest ojcem bitcoina?

W grudniu 2015 roku amerykańskie portale Wired i Gizmondo zasugerowały, iż twórcą bitcoina może być australijski przedsiębiorca z branży IT – Craig Steven Wright, który potwierdził, że pod pseudonimem Satoshi Nakamoto stworzył bitcoin. Nie przedstawił jednak na to żadnego dowodu. Społeczność bitcoin uważa, że pod tym pseudonimem kryje się grupa naukowców, matematyków i kryptografów.

Jestem jednak przekonany, że sam Satoshi Nakamoto – kimkolwiek jest – ogłaszając w październiku 2008 r. ideę – jak to wtedy nazwał – nowego elektronicznego systemu bezgotówkowego, “w pełni peer-to-peer, bez zaufanej strony trzeciej”, nie przypuszczał, żerozpoczyna rewolucję, w wyniku której obecnie znany system finansowy legnie w gruzach lub zmieni fundamentalne zasady działania.

Jakie transakcje może obsługiwać bitcoin?

W księgach transakcji można przechowywać dowolne typy transakcji. Nie ma znaczenia, czy bitcoin reprezentuje walutę, mienie, nieruchomości, czy akcje. Użytkownicy mogą sami decydować, odpowiednio definiując parametry bitcoin, co dana jednostka bitcoin reprezentuje. Każdy bitcoin, jak i satoshi jest indywidualnie identyfikowalny i programowalny.

Oznacza to, że użytkownicy mogą przypisać różne właściwości do każdej, jednostki. Użytkownik, za pomocą wyspecjalizowanych aplikacji, może zaprogramować bitcoin/satoshi do reprezentowania eurocenta, udziałów w spółce, kilowatogodziny energii, głosów w wyborach, kredytów lub cyfrowych certyfikatów posiadania.

Z tego powodu, ta kryptowaluta to znacznie więcej, niż tylko pieniądze i płatności. Zasady zachowania bitcoinów mogą być również programowane według potrzeb. Mogą być samoczynnie kasowane po upływie terminu ważności, mogą być zamieniane, mogą automatycznie wracać do właściciela, jeśli odbiorca nie spełni np. umówionych warunków transakcji, nie zapłaci na czas, lub nie wyśle towaru do kupującego.

Czy można kupić hamburgera za bitcoina?

Bitcoiny mają wartość, ponieważ ciągle rosnąca grupa ludzi uważa, że technologia, w oparciu o którą działa bitcoin, blockchain ma wartość, która nieustannie rośnie. Chociaż bitcoin staje się z roku na rok coraz bardziej pełnoprawnym, akceptowalnym przez rządy różnych krajów środkiem płatniczym, wartość waluty jest kreowana przez kupców, którzy akceptują bitcoin w swoich transakcjach. Innymi słowy, bitcoin jest tyle wart, jak szeroko jest rozpowszechniony. Dzisiaj jeszcze nie zapłacę za hamburgera wszędzie, w każdej restauracji w Warszawie, Paryżu, Nowym Jorku. Ale w przyszłości prawdopodobnie tak.

🔥 Słownik kryptowalut 🔥

🔰 Adres – unikatowy i niepowtarzalny identyfikator portfela. Ta sama zasada co numer rachunku bankowego.

🔰Moonbag – stworzenie w bessie pozycji którą masz już za darmo, czyli wyjmujesz swój wkład + część zysku, resztę zostawiasz „pod hosse”
🔰 Airdrop – Nagroda w postaci tokenów wysyłana dla uczestników danej sieci za zadania/trzymanie danej kryptowaluty/polecanie.
🔰 Altcoin – Każda kryptowaluta nie będąca Bitcoinem
🔰 ATH – All Time High. Najwyższa historyczna cena jaką dane aktywo osiągnęło
🔰 DIP – Dołek, najniższa cena jaką dane aktywo osiągnęło w danym okresie czasowym.
🔰 FOMO – Fear of missing out. Psychologicznie wykorzystywane narzędzie opisujące zakup danego aktywa pod wpływem emocji po dość dużych wzrostach.
🔰 FUD – Fear, Uncertainty, Doubt – Strach, niepewność, wątpliwość. Psychologiczne wykorzystywanie strachu i rozpowszechnianie negatywnych informacji celem wyprzedaży ludzi o słabych nerwach.
🔰 Blok Genesis – Pierwszy wydobyty blok w sieci Bitcoina
🔰 Halving – Zmniejszenie nagrody za wydobycie danej kryptowaluty o połowę. W przypadku Bitcoina odbywa się on co 4 lata.
🔰 HODL – od ang „hold” czyli „trzymam”. Używany w stosunku do aktywów, które trzymamy na dłuższy termin lub do osiągnięcia danego targetu (celu, ceny)
🔰 ICO – Initial coin offerings. Przedsprzedaż danej kryptowaluty celem pozyskania finansowania podobnie jak na startup.
🔰 KYC – Know Your Customer – Poznaj swojego klienta. Innymi słowy konieczność wykonania weryfikacji użytkownika dokumentem na giełdzie lub kantorze itp.
🔰 Satoshi – Twórca Bitcoina, jednostka miary bitcoina. 1 Satoshi to 0.00000001 BTC
🔰 Shitcoin – Kryptowaluta bez zaplecza, zrobiona jako mem/żart, wzrastająca na fali trendu, a nie realnej wartości
🔰 Stable coin – Kryptowalutowy odpowiednik dolara np. USDT, USDC, DAI zachowujący wartość 1:1 z USD
🔰 Tokeny – Najczęściej kryptowaluta oparta na standardzie ERC20. Dzielą się na:
✅ Tokeny użytkowe (utility tokens) – dzięki nim mamy dostęp do funkcjonalności danych systemów czy aplikacji jak i usług. Są środkiem i metodą płatności.
✅ Tokeny kapitałowe (security tokens) – instrumenty analogiczne do akcji i obligacji. Traktowane są jako papiery wartościowe.
🔰 Wieloryb – Osoba posiadająca co najmniej kilka mln. Dolarów kapitału na rynku.
🔰 Whitepaper – Dokument zawierający informacje na temat obszaru działania danej firmy oraz jej celów.
🔰 Hash Rate – informacja o danej kryptowalucie uwzględniająca trudnoścć jej wydobywania.
🔰 Fee – Opłata transakcyjna dotycząca każdej transakcji w sieci danej kryptowaluty.
🔰 Kapitalizacja – ilość jednostek kryptowaluty pomnożonej przez cenę. Informuje o tym ile środków posiadają inwestorzy w danym aktywie.
🔰 Wolumen – obroty danej kryptowaluty na giełdzie – suma transakcji kup/sprzedaj.
🔰 Klucz publiczny – Klucz, który pozwala innym użytkownikom zidentyfikować Ciebie w sieci.
🔰 Klucz prywatny – służy do podpisywania transakcji (możesz również wyeksportować klucz prywatny np. na USB)
🔰 2FA – Aplikacja na smartphone, która zabezpiecza nasze konto, możemy sobie ustawić np. przy logowaniu, aby aplikacja generowała kod na telefonie poprzez np. Google Authenticator zainstalowany na smartfonie, którym potwierdzasz swoje logowanie bądź transakcję (jak w banku przy przelewie).
🔰 Potwierdzenie z sieci – każda transakcja otrzymuje potwierdzenia z sieci danej kryptowaluty odnośnie jej potwierdzenia. Czas potrzebny na uzyskanie potwierdzeń zależny jest od fee transakcji. Kilka potwierdzeń z reguły wystarcza do zaksięgowania środków np. na giełdzie czy w kantorze. Potwierdzenia z sieci możemy sprawdzić np. za pomocą Blockchain.info
🔰 FIAT – waluta fiducjarna, którą rząd uznał lub zatwierdził jako legalny środek płatniczy np. USD, EURO, PLN, itd.
🔰 Market – kupno po aktualnie najniższej cenie na rynku.
🔰 Take profit – Zlecenie, które ma na celu sprzedać Twoją wirtualną walutę w momencie kiedy osiągnie ona dany poziom cenowy. Np. BTC kosztuje 13000zł a Ty chcesz sprzedać, kiedy cena osiągnie 14000zł. Gdy ustawisz tę opcję, komputer zrealizuje automatycznie zlecenie przy 14000zł.
🔰 Stop Loss – dzięki takiemu zleceniu, będziesz mógł ograniczyć swoje straty. Ustawiając tą opcję komputer automatycznie sprzeda Twoją pozycję, gdy ta zacznie spadać. Np. jeśli BTC kosztuje 15000 zł Ty możesz ustawić, że przy 14800 zł ma zostać on sprzedany celem uniknięcia większych strat. Gdy BTC spadnie do tej ceny komputer automatycznie zacznie sprzedawać Twoją kryptowalutę.
🔰 Limit – Ustawiamy cenę, po której chcemy kupić, bądź sprzedać kryptowalutę. Gdy wykres osiągnie ten pułap zlecenie zostanie zrealizowane z automatu.
🔰 AML – Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
🔰 Testnet – sieć testowa danej kryptowaluty służąca do testów na wirtualnej walucie.
🔰 Arbitraż giełdowy – Transakcja polegająca na wykorzystaniu różnicy cen na giełdach. Zdarzają się sytuację, w których na giełdzie x dane aktywo jest tańsze niż na giełdzie y. Wtedy wykorzystuje się to do zakupu na giełdzie x, przeniesienie środków na giełdę y sprzedanie tam po wyższej cenie zarabiając w ten sposób na różnicy kursu. Osoby zajmujące się tym śledzą różne aktywa na wielu giełdach i wykonują po kilkadziesiąt transakcji dziennie.
🔰 SEC – komisja nadzoru finansowego w USA
🔰 Dźwignia finansowa – pożyczka służąca zwiększeniu wartości Twojej pozycji na rynku, np. na rynkach Forex dochodząca do 1:500 w stosunku do posiadanego kapitału. Dźwignia 1:500 oznacza, że mając 1 zł w portfelu możesz handlować kapitałem i zarabiać (lub tracić) od kapitału o wartości 500 zł.
🔰 Opór ceny – miejsca na wykresie ceny, które stanowiło trudność do pokonania dla danego aktywa i które powstrzymało je przed dalszymi wzrostami na dany okres.
🔰 Wsparcie ceny – miejsca na wykresie ceny, które w danym okresie czasu zatrzymało spadki wartości danego aktywa i od którego cena potencjalnie może wykonać kolejny ruch w górę.
🔰 Segwit – update sieci Bitcoin, poprawiający parametry techniczne np. przyspieszenie transakcji.
🔰 ETF – (Exchange Traded Fund) – Jest to fundusz inwestycyjny. Jego udziałami można obracać na giełdzie, podobnie jak akcjami firm. Zazwyczaj ETF-y śledzą dany indeks giełdowy. ETF bitcoinowy podąża po prostu za kursem Bitcoina (wartość udziału jest powiązana z kursem), co więcej taki fundusz ma obowiązek posiadać pełne pokrycie w aktywach które śledzi.
🔰 GAS – opłata uiszczana w sieci Ethereum w zamian za wykorzystanie mocy obliczeniowej platformy.
🔰 Futures – kontrakty terminowe futures, to prawnie wiążące umowy dotyczące handlu danym aktywem we wcześniej uzgodnionej dacie i cenie w przyszłości.
🔰 Exit-Scam – ucieczka projektu z pieniędzmi inwestorów.
🔰 ERC-20 – standard tokenów na sieci Ethereum. Wszystkie tokeny są jednakowe.
🔰 BEP20 – Standard tokenów (siec) występujący na Binance Smart Chain.
🔰 Dywersyfikacja – strategia zarządzania ryzykiem, która łączy różnorodne inwestycje w ramach portfela.
🔰 Dump – Moment, w którym znaczna ilość kryptowaluty jest sprzedawana szybko po sobie, często przez wieloryba. W niektórych przypadkach te wyprzedaże powodują gwałtowny spadek ceny aktywów.
🔰 Diamond Hands – diamentowe dłonie to popularne określenie na platformach społecznościowych. Odnosi się do osób, które trzymają swoje aktywa, nawet jeśli ich portfel traci na wartości o ponad 20%.
🔰 Dex – zdecentralizowana giełda peer-to-peer pozwalająca użytkownikom na handel kryptowalutą bez potrzeby pośrednika. Np. Pancake swap / uniswap
🔰 Cex – scentralizowana giełda. Np. Binance
🔰 DeFi – zdecentralizowane finanse to forma finansowania oparta na blockchain, która nie polega na centralnych pośrednikach finansowych, takich jak biura maklerskie, giełdy lub banki, w celu oferowania tradycyjnych instrumentów finansowych, a zamiast tego wykorzystuje inteligentne kontrakty na blockchainach.
🔰 CBDC – (ang. Central Bank Digital Currencies) – cyfrowy odpowiednik pieniądza fiducjarnego. Jest to elektroniczny zapis lub token oficjalnej waluty, który jest wydawany oraz regulowany przez jego władze monetarne.
🔰 Bear – ktoś, kto wierzy, że ceny na danym rynku będą spadać przez dłuższy czas. Taka osoba może być określana jako „niedźwiedzia” (ang. bearish). Sprzedający
🔰 Bull – odwrotnie do BEAR, ma nastawienia na wzrosty cen danych aktywów w perspektywie czasu. Kupujący. Osoba określana jako „byk”

Kompnedium Wiedzy:

#API – Interfejs programistyczny aplikacji – (ang. Application Programming Interface)  jest to ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, według których programy komputerowe komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadanie API to dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. Doskonałym przykładem API jest Windows Api oraz POSIX.

#GitHub – służy do sprawdzania kodu źródłowego np. jaki to kod źródłowy, czy nie ma w nim backdoor (tylnych drzwi), czy aplikacja będzie spełniać nasze wymagania

#E-commerce – jest to ogólnopojęty handel w Internecie – działajacy poprzez różne kanały sprzedaży. Przykładem są liczne sklepy internetowe.

#Open source – tłumacząc na j. polski jest to otwarty kod źródłowy – kod oprogramowania co daje każdemu z nas możliwość sprawdzenia kodu, czy też dowolnej modyfikacji pod nasze potrzeby np. sprawdzenia czy aplikacja, którą ściągnęliśmy nie zawiera jakiś szpiegujących nas funkcji. Daje to sporą przewagę nad oprogramowaniem typu zamkniętego jak np. Windows czy Skype.

#Procesor płatniczy – firmy pośredniczące w transakcji finansowej pomiędzy np. sklepem internetowym, giełdą a użytkownikiem. Dzięki temu, że mają konta we wszystkich bankach, przyśpieszają transakcje. Przyśpieszenie transakcji kosztuje od 1% do nawet 5% (Dotpay, Sofort, Tpay, Zpay, itp.)
#Sieć P2P (peer to peer) – jest to sieć zdecentralizowana – służy do przesyłania płatności, plików, informacji od użytkownika do użytkownika, w sieci tej nie ma tak zwanego administratora czy zarządcy, każdy z użytkowników ma równą władzę i nikt nie może ot tak wyłączyć sieci.

Portfele Bitcoin i ich rodzaje:

– Portfel mobilny – nazywany również jako np. (Mycelium) jest to aplikacja instalowana na telefonie, jest to również niebezpieczny portfel, gdyż klucz prywatny nie zawsze jest dobrze zabezpieczony.

– Portfel lekki: aplikacja na komputer, którą pobieramy i instalujemy, możemy przechowywać na niej swoją kryptowalutę np. Electrum.

– Portfel papierowy: Jeden z najbezpieczniejszych portfeli (o ile nikt nie ma do niego dostępu, zalecane trzymać w bezpiecznym miejscu, jak masz dużo BTC to najlepiej w sejfie, gdyż na nim znajduje się Twój klucz prywatny, jak i publiczny)

– Portfel ciężki: Jest to zazwyczaj aplikacja, która ściąga nam wszystkie bloki z sieci np. Bitcoin Core.

– Portfel sprzętowy: Portfel znajdujący się na USB, przechowujemy na nim klucze prywatne np. Trezor czy Ledger.

– Portfel webowy: znajdują się na stronach/serwerach prywatnych, nie mamy dostępu do swoich kluczy prywatnych (posiada je administrator strony), są to bardzo niebezpieczne portfele, gdyż w każdej chwili możemy utracić swoje pieniądze jeśli np. administrator tych portfeli będzie nieuczciwy.

#Bloki – są tworzone przez użytkowników którzy wysyłają płatności np. wysyłasz komuś kwotę “x” w BTC i w ten sposób powstaje blok, który musi zostać rozszyfrowany przez tzw. górnika

#Hash – jest to unikatowyo zaszyfrowane hasło, numer bądź identyfikator np. transakcji.

#Księga publiczna” (Blockchain) – jest to tzw. łańcuch bloków. Tworząc one razem całą sieć blockchain, czyli miejsce gdzie każdy użytkownik może zobaczyć każdą transakcję. Można tam też sprawdzić, czy dany użytkownik wysłał Ci przelew kryptowaluty. Najłatwiej jest to zrobić przez stronę blockchain.info

#Węzeł – węzłem nazywamy kadego użytkownika sieci, czyli osobę która ma  uruchomioną aplikację Bitcoin Core.

#Daemon – to główne oprogramowanie danej waluty tzw. klient, czyli np. Bitcoin Core.

#Fraud – szeroko rozumiane oszustwa internetowe.

#Phising – jest to kopia strony oryginalnej, najczęściej jest dodana kropka albo jedna literka na, którą nie zwrócimy uwagi. Musimy zwracać uwagę na obecność zabezpieczenia strony poprzez tzw. kłódkę z lewej strony adresu.

#Seed – są to unikatowe słowa, frazy. Za ich pomocą możesz odzyskać dostęp na przykład do swojego portfela (należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie pokazuwać nikomu, dzięki niemu możesz odzyskać swój portfel nie posiadając klucza prywatnego).

#Mining – jest to kopanie kryptowaluty, produkowanie jej, obsługa sieci, otrzymywanie nagrody w jednotkach danej kryptowaluty.

#Mining pool – to kopalnia, rozszyfrowywująca bloki

#Altcoin – są to wszystkie istniejące ryptowaluty. Jest ich bardzo dużo. Można znaleźć  je na www.coinmarketcap.com

#Fork – aktualizacja kodu waluty

#Escrow – metoda polegająca na tym, że trzecia strona (niezależna), zabezpiecza transakcję pomiędzy dwoma stronami

#SHA 256 – kod szyfrowania (tym kodem jest szyfrowany Bitcoin)

#Faucet –  tak nazywany jest kranik z darmowymi mikrobitcoinami do zabawy

#Hash rate – informacja o danej kryptowalucie uwzględniająca trudnoścć jej wydobywania.

#Fee – jest to opłata transakcyjna dotycząca każdej transakcji w sieci danej kryptowaluty.

#mBTC – jedna tysięczna Bitcoina

#VAT a Bitcoin – w UE Bitcoin jest zwolniony z podatku vat.

#Kapitalizacja – ilość jednostek kryptowaluty pomnożonej przez cenę.

#Wolumen – obroty danej kryptowaluty.

#TXID – inaczej hash transakcji tzw. identyfikator, dzięki niemu możemy łatwo odnaleźć naszą transakcję.

#Satoshi – najmniejsza jednostka bitcoina. (1:1 000 000 000)

#QR kod – sprawdzanie i dokonywanie transakcji poprzez skanowanie kodu. (Ta metoda ma zastosowanie w wielu branżach)

#Klucz publiczny – jest to klucz dzięki, który pozwala innym użytkownikom zidentyfikować Ciebie w sieci.

#Klucz prywatny – służy do podpisywania transakcji (możesz również wyeksportować klucz prywatny np. na USB)

#2FA – jest to aplikacja na smartfona która zabezpiecza nasze konto, możemy sobie ustawić np. przy logowaniu, aby aplikacja generowała Ci kod na telefonie poprzez np. Google Authenticator zainstalowany na smartfonie, którym potwierdzasz swoje logowanie bądź transakcję (jak w banku przy przelewie).

#Potwierdzenie z sieci – każda transakcja otrzymuje potwierdzenia z sieci danej kryptowaluty odnośnie jej potwierdzenia. Czas potrzebny na uzyskanie potwierdzeń zależny jest od fee transakcji. Kilka potwierdzeń z reguły wystarcza do zaksięgowania środków np. giełdzie czy kantorze. Potwierdzenia z sieci sprawdzasz sobie np. za pomocą Blockchain.info

#Fiat – nazwa dla waluty tradycyjnej np. PLN lub EURO

#Crypto – jest to skrót od kryptowaluty

#Kantor walut cyfrowych – w kantorze możesz kupić walutę cyfrową za pomocą waluty tradycyjnej, jak również i zamienić walutę cyfrową na tradycyjną i ją wypłacić.

#Market – kupno po aktualnie najniższej cenie na rynku.

#Giełda walut cyfrowych – na giełdzie zawierane są oferty między użytkownikami, co daje nam  lepszą ceną kupna, jak i sprzedaży niż w kantorach, które narzucają swoją marżę (kantory również kupują na giełdach)
Rodzaje zleceń giełdowych – można rozróżnić kilka podstawowych zleceń.

#Take profit – w tym zleceniu ustawiasz, kiedy komputer ma sprzedać Twoją wirtualną walutę np. BTC kosztuje 13000zł a Ty chcesz sprzedać, kiedy cena osiągnie 14000zł. Gdy ustawisz tę opcję, komputer zrealizuje zlecenie przy 15000zł.

#Stop loss – dzięki takiemu zleceniu, będziesz mógł ograniczyć swoje straty. Ustawiając tą opcję komputer automatycznie sprzeda Twoją walutę cyfrową, gdy ta zacznie spadać np.  jeśli BTC kosztuje 15000 zł Ty możesz ustawić, że przy 14800 zł ma sprzedawać. Gdy BTC spadnie do tej ceny komputer automatycznie zacznie sprzedawać Twoją kryptowalutę.

#Limit – tutaj ustawiamy sobie, po jakiej cenie chcemy kupić bądź sprzedać kryptowalutę.

#AML – są to regulacje prawne dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

#Animacja rynku – jest to sztuczny ruch, którego celem jest  wywołanie np. obrotu na giełdzie, na której go nie ma.

#Testnet – sieć testowa danej kryptowaluty służąca do testów na wirtualnej walucie.

#Koparka – to zazwyczaj kilka mocnych kart graficznych o dużej mocy obliczeniowej które służą do kopania danej kryptowaluty.

#Arbitraż giełdowy – Jest to wykonywanie transakcji, które niezależnie od zawirowań na giełdzie przyniosą inwestorowi  zysk, ponieważ jej charakterystyką jest znanie efektów, przed samym zawarciem transakcji. W teorii, arbitraż polega na zawarciu dwóch przeciwstawnych względem siebie pozycji, tak by po pewnym czasie oba te instrumenty zrównały się z sobą. Lecz, aby osiągnąć taki wynik trzeba ku temu dwóch takich samych instrumentów o innej specyfikacji, jednocześnie pamiętając, by oba te instrumenty niebyły zbyt płynne, gdyż w przypadku ich płynności, takowe instrumenty będą zawsze wyceniane po takiej, bądź też zbliżonej do siebie ceny, co bezapelacyjnie przekreśla jakiekolwiek szanse na udany arbitraż.

#SEC – Jest to komisja nadzoru finansowego w USA

#Mixer – miejsce w internecie, zazwyczaj w sieci TOR które anonimizuje pochodzenia kryptowaluty

#Gateway płatniczy – bramka płatnicza dzięki której można szybko zapłacic za dany towar czy usługę przez daną kryptowalutę.

#Dźwignia finansowa – pożyczka służąca zwiększeniu wartości swojej pozycji na rynku, np. na rynkach Forex dochodząca do 1:500 w stosunku do posiadanego kapitału

#Opór ceny –  miejsca na wykresie ceny, w których cena zatrzymywała się na jakiś czas i miała problemy, aby te miejsca pokonać przy ruchu w górę ceny.

#Wsparcie ceny – miejsca na wykresie ceny, gdzie cena zatrzymywała się na jakiś czas i miała problemy, aby te miejsca pokonać przy ruchu w dół ceny.

#Forex – rynek walutowy o ogromnych obrotach gdzie dokonują transakcji głównie klienci instytucjonalni.

#KYC – “Know Your Customer” – zasady dotyczące identyfikacji klienta, np. poprzez wysyłanie skanu dowodu osobistego.

#Segwit – update  sieci Bitcoin, poprawiający parametry techniczne np. transakcji.

#ETF (Exchange Traded Fund) – Jest to fundusz inwestycyjny. Jego udziałami można obracać na giełdzie, podobnie jak akcjami firm. Zazwyczaj ETF-y śledzą dany indeks giełdowy. ETF bitcoinowy podąża po prostu za kursem Bitcoina (wartość udziału jest powiązana z kursem), co więcej taki fundusz ma obowiązek posiadać pełne pokrycie w aktywach które śledzi.

#ICO – Initial Coin Offering – nieuregulowany prawnie sposób pozyskiwania kapitału na różne przedsięwzięcia biznesowe powiązane z branżą Fintech. Zbiórkę można podzielić na etapy a  za pozyskane środki w walutach cyfrowych takich jak np. Bitcoin czy Ethereum oferuje się tokeny czyli jednostki waluty cyfrowej powiązanej z ICO.

#TOR – zdecentralizowana sieć służąca do anonimowego przeglądania internetu (nigdy nie jest w 100% anonimowa) poprzez specjalne systemy operacyjne, trasowanie cebulowe, czyli wielowarstwowe szyfrowanie, czy własną przeglądarkę np. Tor Browser.

 Co nam może się przydać i co warto przerobić:

Psychologia tłumu:


Pamiętaj! : Blog, Fanpage, Video oraz materiały które znajdujesz, jak i treść nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Ta treść ma charakter informacyjno- edukacyjny i jest wyrazem moich osobistych poglądów. Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych nie daje gwarancji zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te nie są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Tobie ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden, ale to żaden sposób na zarabianie pieniędzy, czy to będzie etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy wreszcie biznes online lub kryptowaluty nie dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci nie dam.

Prezentowane biznesy to biznesy, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam z większym lub mniejszym sukcesem finansowym.

Dlatego wpłacając pieniądze do któregokolwiek programu/firmy/kupując kryptowaluty, bądź świadomy/a istniejącego 100% ryzyka.