marek.ebiznes@gmail.com

Mbank – Premia za założenie konta

Zarabianie w Internecie

Mbank – Premia za założenie konta

Witam, dziś świetna oferta Mbanku, czyli możliwość zgarnięcia bonusu za założenie konta, wejdź na stronę i zapoznaj się z aktualnymi warunkami danej promocji.

Promocje często się zmieniają, dlatego dodałem tu tylko podgląd aktualnej z linkiem promocyjnym.

Oferta ograniczona czasowo. Do wyczerpania puli.

Regulamin ze strony banku

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

Promocja „eKonto osobiste plus premia – edycja VI” trwa od 09.02.2023 r. do 30.09.2023 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Premie.

Do promocji można przystąpić w terminie od 09.02.2023 r. do 31.05.2023 r. spełniając w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji, poniższe warunki:

1) jesteś nowym klientem banku,

2) złożysz wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie karty,

3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA,

4) zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

W Promocji może wziąć udział nowy klient banku, czyli osoba, która począwszy od 1.01.2020 r. nie była i nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem:

– rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub

– rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017

Nagrodami w promocji są:

• Premia za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 100 zł,

• Premia I za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

• Premia II za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

• Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód w wysokości 150 zł,

• Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 100 zł.

Dodatkowo możesz otrzymać promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości:

8% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste przez selfie albo e-dowód,

7% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste w inny sposób niż przez selfie albo e-dowód.

Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 50 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,5% w skali roku.

Kwota łączna środków promocyjnych dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld zł dla klientów, którzy otworzyli ekonto osobiste w Promocji „eKonto osobiste plus premia – edycja VI” lub ekonto możliwości w promocji „I możesz więcej – edycja X”.

Gdy kwota środków promocyjnych dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł oraz ulegnie wyczerpaniu, zamieścimy taką informacją na stronach: https://www.mbank.pl/indywidualny/m/i-mozesz-wiecej/ oraz https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-osobiste/.

Łączna wartość premii za szybki Wpływ i Transakcje, Premii I/II za Wpływ i Transakcje oraz Bonusa za otwarcie eKonta osobistego na selfie albo przez e-dowód, a także Bonusa za otwarcie konta dla dziecka wynosi maksymalnie 450 zł.

Łączna wartość premii wynosi maksymalnie 200 zł. Łączna wartość bonusów wynosi maksymalnie 250 zł.

Premie i bonusy są niezależnie od siebie, np. możesz zyskać wszystkie premie i bonusy, czyli łącznie 450 zł. Jednak również możesz otrzymać jedną z premii/bonusu w zależności od tego jakie i kiedy spełniłeś warunki.

Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

• zrobisz wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,

• zrobisz minimum 8 transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,

• Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w lutym i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w lutym i/lub marcu, to Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca kwietnia.

Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie warunki:

• zrobisz wpływ na Twoje eKonto osobiste odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,

• zrobisz minimum 8 transakcji odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,

• Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca trzeciego/czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w lutym, wykonałeś Wpływ i Transakcje w kwietniu/maju, to odpowiednio Premie I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca maja/czerwca.

Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

• otworzysz eKonto osobiste przez selfie albo e-dowód,

• zrobisz wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,

• zrobisz minimum 8 transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,

• Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w lutym i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w lutym i/lub marcu, to Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz do końca kwiecień.

Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

• otworzysz eKonto osobiste,

• następnie otworzysz eKonto Junior dla dziecka do końca pierwszego miesiąca następującego po otwarciu eKonta osobistego.

Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w lutym i w marcu otworzyłeś eKonto Junior to to Bonus otrzymasz do końca kwietnia.

Dodatkowo, nagrodą w promocji jest promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele. Będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele przez trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe (np. jeżeli otworzysz rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele 25.02.2023 r., to promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało w ostatnich dniach lutego, w marcu, kwietniu i maju).

Po tym okresie środki na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele będą oprocentowane zgodnie z aktualnie obowiązującą w banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A

Promocyjne oprocentowanie na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest sprawdzany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunki do regularnego oszczędzania Moje cele i ostatniego dnia lutego miałeś na nich 300 zł, aby mieć promocyjne oprocentowanie na koniec marca, na tych rachunkach musisz mieć o 100zł więcej niż ostatniego dnia lutego.

Jeżeli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia rachunku, promocja przestanie Cię obowiązywać.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz warunki otrzymania premii i bonusów opisaliśmy w Regulaminie promocji „eKonto osobiste plus premia – edycja VI” zamieszczonym na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-osobiste/

Szczegółowe informacje dotyczące usług płatnicznych znajdują się w Tabeli usług płatnicznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/uslugi-platnicze/

Promocja trwa od 18.04.2023 r. do 31.07.2023 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Nagrodę specjalną.

Do promocji „Nagroda specjalna – edycja II” możesz przystąpić od 18.04.2023r. do 31.05.2023 r. lub do wyczerpania limitu 2 500 otwartych rachunków.

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Nowymi klientami banku. Definicja Nowego klienta banku znajduje się w Regulaminie promocji.

Aby skorzystać z promocji:

• w czasie, w którym możesz przystąpić do promocji, złóż wniosek zapisujący do promocji dostępny na Stronie Promocji, a następnie złóż wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty i wyrażeniem zgody na mOkazje,

• na ww. wnioskach zaakceptuj oświadczenia o treści wskazanej w Regulaminie promocji w części MOJE OŚWIADCZENIA,

• zawrzyj indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

Nagrodą w promocji jest e-kod o wartości 100 zł do wyboru do jednego z dwóch sklepów (Biedronka lub Allegro) oraz usługa Allegro Smart! na miesiąc za darmo.

Nagrodę specjalną otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

• przed złożeniem wniosku o eKonto osobiste zapiszesz się do promocji składając wniosek na Stronie Promocji

• następnie złożysz wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty, wyrażeniem zgody na mOkazje oraz zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Twoje dane podane we wniosku o otwarcie eKonta osobistego muszą być takie same jak dane podane we wniosku zapisującym do promocji. Wniosek zapisujący do promocji musisz złożyć przed złożeniem wniosku o eKonto osobiste

• zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia (jednorazowy wpływ min. 1000 zł na eKonto osobiste, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem. Do wpływów zaliczamy również wpłatę we wpłatomacie i wpłatę w oddziale banku).

• zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,

• Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Nagrodę specjalną otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia eKonta osobistego za pośrednictwem mOkazji, np.:. jeśli przystąpiłeś do Promocji w kwietniu i wykonałeś Wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w kwietniu i/lub maju, to mOkazję z Nagrodą specjalną otrzymasz do końca czerwca.

Promocją objętych jest 2 500 pierwszych klientów, którzy złożą wniosek zapisujący się do promocji, a następnie otworzą eKonto osobiste przez aplikację lub na stronie: https://www.mbank.pl/nagroda-specjalna-edycja-ii

O liczbie rachunków pozostałej do otwarcia będziemy informować na Stronie Promocji. Licznik będziemy aktualizować minimum raz w tygodniu.

O wyczerpaniu limitu poinformujemy na Stronie Promocji pod adresem: https://www.mbank.pl/nagroda-specjalna-edycja-ii

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *