Chiliz Scoville – TestNet

Jaki jest cel Chiliz Chain 2.0? → Stworzenie ekosystemu WEB3 skoncentrowanego na branży sportowej i rozrywkowej, w którym interesariusze mogą tworzyć doświadczenia WEB3 w ramach bezpiecznej społeczności opartej o efekt sieciowy. Będzie to możliwość uzyskania dostępu do globalnych marek i wykorzystania ogromnych, już istniejących partnerów sportowych i rozrywkowych, aby stworzyć coś wyjątkowego. Dlaczego Scoville? 🌶️…
Dowiedz się więcej