Ada – Xray do zgarniecia

Ada – na yoroi wallet można wydelegować do nowego walidatora, aby mieć szanse zebrać tokeny xRay https://raystake.io/pools/ Wystarczy użyć ID tego delegatora pool1rjxdqghfjw5rv6lxg8qhedkechvfgnsqhl8rrzwck9g45n43yql Użyteczne linki: https://raynetwork.io/