marek.ebiznes@gmail.com

Stable Coin – Czym są stablecoiny i jakie niosą za sobą ryzyko

Zarabianie w Internecie

Stable Coin – Czym są stablecoiny i jakie niosą za sobą ryzyko

Niektórzy nazywają je „najlepszymi z obu światów”, a niektórzy „bezpieczną przystanią dla handlarzy”.
Chociaż oba stwierdzenia mają w sobie trochę prawdy, o stablecoinach można powiedzieć znacznie więcej.

Co to jest stablecoin? Jakie są rodzaje stablecoinów i dlaczego ich potrzebujemy?

Przestrzeń kryptowalut doświadczyła gwałtownego rozwoju. Wraz z tym wzrostem pojawił się rynek stablecoinów jako mechanizm przejściowy dla użytkowników, aby ułatwić dostęp do podaży kryptowalut. Rzeczywiście, coiny takie jak USD Coin (USDC), Tether (USDT) i Paxos Standard (PAX) często znajdują się w pierwszej trójce. Mamy jeszcze DAI, USDN i powstaje ich coraz więcej.

W swojej natywnej formie stablecoiny dają wiarygodność rosnącemu i niezbędnemu zastosowaniu technologii blockchain jako środka do stosowania polityki pieniężnej w rozwijającym się ekosystemie.

Co to jest Stablecoin?

Idea stablecoinów nie jest całkowicie nowa w obecnych standardach banków centralnych. Na przestrzeni lat pojawiły się różne modele, które starały się oferować podobne propozycje wartości. Najbardziej podstawowym celem stablecoinów jest utrzymanie stabilności cen w stosunku do innej kryptowaluty, takiej jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin. W wielu przypadkach celem stablecoinów, takich jak USDC, jest utrzymanie wyceny jeden do jednego (1:1) w dolarach. W terminologii laika oznacza to, że jeden USDC jest równy jednemu dolarowi amerykańskiemu.

Dlaczego potrzebujemy Stablecoiny?

Stablecoiny o stałej walucie działają jak pomost między starymi i nowymi modelami monetarnymi, zachowując założone bezpieczeństwo walut fiducjarnych, jednocześnie umożliwiając użytkownikom łatwiejszy dostęp do rynków kryptowalut i usług blockchain. Stablecoiny pozwalają również konsumentom – którzy mogą być zaniepokojeni bardzo niestabilnym rynkiem – zamoczyć stopy w przestrzeń we względnym bezpieczeństwie, biorąc pod uwagę gwarancję stosunku waluty 1:1

Przypadki użycia dla Stablecoins:

Przelewy
Handel i przetwarzanie płatności do codziennego użytku
Wynagrodzenia, wydatki i inne powtarzające się płatności
Handel instrumentami pochodnymi
Magazyn wartości dla długoterminowego zabezpieczenia
Stablecoin to rozwiązanie natywne dla blockchain, którego celem jest zachowanie wyceny kryptowalut w tradycyjnych walutach fiducjarnych, takich jak dolar amerykański i euro. Nic więc dziwnego, że w momencie pisania tego podsektora kapitalizacja rynkowa wzrosła do 10,5 miliarda dolarów.

Zrozumienie Stablecoina

Bitcoin pozostaje najpopularniejszą istniejącą kryptowalutą i nie ma powodu wątpić, że w najbliższym czasie to się zmieni. W listopadzie 2017 r. Bitcoin wzrósł z około 5950 USD do ponad 19700 USD w grudniu, by na początku lutego spaść o około dwie trzecie swojej ceny do 6900 USD.

Podobnie duża korekta Bitcoina 12 marca 2020 roku była kolejnym przypomnieniem o wewnętrznej niestabilnej naturze Bitcoina. Tego dnia Bitcoin otworzył swój handel na poziomie 8 000 USD, ale przed zamknięciem dnia spadł do 4500$ – spadek o 43%. Następnie po tym „krachu” w dłuższym terminie cena bitcoina wędrowała ciągle na nowe szczyty. Już kwietniu 2021 roku osiągnęła swój szczyt na poziomie 65 000$.

Jak powiedzieliby weterani Bitcoina, nawet wahania cen w ciągu dnia mogą być dzikie. W rzeczywistości często zdarza się, że Bitcoin porusza się o ponad 10% w dowolnym kierunku w ciągu kilku godzin lub minut.

Chociaż to samo można teraz powiedzieć o tradycyjnych aktywach, takich jak ropa naftowa, które niedawno po raz pierwszy w historii poszły na terytorium ujemne, ten rodzaj krótkoterminowej zmienności przemawia za potrzebą stabilnych aktywów, za pomocą których można mierzyć ruchy Bitcoina.

Zasadniczo dojrzała waluta powinna ostatecznie działać jako środek wymiany pieniężnej, a także środek do przechowywania wartości pieniężnej – która z definicji powinna pozostać względnie stabilna w dłuższych horyzontach czasowych.

Ponieważ stablecoiny są zbudowane tak, aby naśladować waluty fiducjarne w systemie kryptowalut, idealny token kryptograficzny utrzymałby swoją siłę nabywczą przy około 2% wskaźniku inflacji, wystarczającym, aby zachęcić do wydawania tokenów, podobnie jak jego fiat odpowiedniki. W przeciwnym razie ludzie oszczędzaliby lub trzymali walutę, tak jak często robią to w przypadku Bitcoina.

Powody stabilności cen

Głównymi przyczynami stabilności cen walut fiducjarnych są rezerwy, które je wspierają oraz terminowe działania rynkowe podejmowane przez władze, takie jak banki centralne, w celu zapewnienia, że ​​ten stan się nie zmieni. Chociaż jest dyskusyjne, które aktywa twarde wspierają waluty fiducjarne, biorąc pod uwagę, że fiat przeszedł ze „standardu złota” na „standard dolara amerykańskiego”, waluty fiducjarne, takie jak dolar amerykański, są powiązane z koszykiem aktywów bazowych, takich jak rezerwy walutowe i aktywa twarde jak złoto, które działa jako zabezpieczenie i powstrzymuje cenę przed gwałtownymi wahaniami. Oczywiście mają też pełne poparcie amerykańskiej gospodarki i władz USA.

W niektórych przypadkach, tak jak w przypadku obecnego kryzysu, banki centralne włączają się w zarządzanie popytem i podażą waluty w celu utrzymania stabilności cen. Często odbywa się to za pomocą kilku narzędzi, takich jak zmiany stóp procentowych i zwiększenie globalnej podaży pieniądza. Ponieważ większość kryptowalut, takich jak Bitcoin, odniesie sukces w pocie czoła, brakuje im funkcji waluty fiducjarnej. Jednak stablecoiny działają jako de facto rozwiązanie oparte na blockchain, wspierane przez bezpośrednie fiat i inne aktywa, które działają jako zabezpieczenie.

Warto zauważyć, że kryptowaluty, takie jak Bitcoin, nigdy nie miały funkcjonować jako waluty fiducjarne lub stablecoiny, biorąc pod uwagę podstawowe różnice w technologii, ograniczoną podaż i niezmienny kod bazowy. To otwiera drzwi do czegoś tak bliskiego wolnemu rynkowi, jak to możliwe.

Jakie są rodzaje Stablecoinów?

Stablecoiny są niezbędne dla rozwijającej się gospodarki cyfrowej i wypełniają lukę między różnymi kryptowalutami, a także tradycyjnymi fiatami. Istnieją trzy różne rodzaje stablecoinów.

Monety zabezpieczone przez Fiata

Ten rodzaj stablecoina utrzymuje rezerwy walutowe, takie jak dolar amerykański, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie w celu wyemitowania wielu tokenów. Inne formy zabezpieczenia mogą obejmować metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i inne towary, takie jak ropa. Jednak większość monet stablecoin zabezpieczonych fiducjarnie wykorzystuje rezerwy w dolarach amerykańskich.

Przechowywane przez zewnętrznych powierników są regularnie kontrolowane przez banki centralne pod kątem zgodności z przepisami. Tether (USDT) i USDC to popularne stablecoiny, z których każdy ma równowartość wartości jednego dolara amerykańskiego i jest zabezpieczony depozytami w dolarach. Jednak te stablecoiny różnią się swoimi rezerwami: USDT jest wspierany przez koszyk różnych rezerw i aktywów, podczas gdy USDC jest wspierany przez jeden USD przechowywany na rachunku bankowym.

Zabezpieczone kryptowalutami

Ten rodzaj stablecoina jest wspierany przez inne kryptowaluty. Ponieważ jednak kryptowaluta rezerwowa może być podatna na dużą zmienność, takie stablecoiny są „nadmiernie zabezpieczone”. Oznacza to, że duża część wyemitowanej podaży jest utrzymywana jako rezerwa w celu dystrybucji mniejszej liczby stablecoinów, co z kolei pozwala emitentom zachować stabilność cen.

Na przykład eter o wartości 2000 USD może być przechowywany jako rezerwa na emisję stabilnych monet zabezpieczonych kryptowalutami o wartości 1000 USD, co pozwala na do 50% wahań w walucie rezerwowej (eter). Częstotliwość audytów przyczynia się również do stabilności cen, ponieważ inwestorzy mogą mieć pewność, że procesy przebiegają sprawnie. DAI MakerDAO oparty na Ethereum wykorzystuje taki system, w którym stablecoin „DAI” jest powiązany z dolarem amerykańskim i pozwala na koszyk kryptowalut jako rezerwę.

Niezabezpieczone (seigniorage) Stablecoins

Ten stablecoin wykorzystuje mechanizmy algorytmiczne w celu utrzymania stabilności cen i nie jest wspierany przez żadne aktywa. Monety w stylu senioratu wykorzystują algorytmiczne podejście do zwiększania i zmniejszania podaży pieniądza, podobnie jak bank centralny drukuje i niszczy pieniądze. Podobnie jak w przypadku innych konkurentów stablecoin, głównym celem jest utrzymanie stabilności cen jak najbliżej 1 USD. Są to jednak najmniej popularne stablecoiny, przede wszystkim ze względu na ich złożoność i późne wejście na rynek.

Stablecoins są podstawowymi cechami ewoluującego krajobrazu kryptowalut. Ułatwiają dalszą masową adopcję w swojej roli jako realnego mechanizmu zabezpieczającego dla różnych produktów finansowych. Nie ma wątpliwości, że w ich wczesnej fazie wciąż jest dużo miejsca na eksperymenty i rozwój. Namacalne przypadki użycia stablecoinów pozwalają na infrastrukturę szkieletową, która działa jako pomost między starymi i nowymi systemami finansowymi, co uwiarygodnia ich potrzeby w rozwijającym się ekosystemie pełnym potencjału.

Co zrobić?

Przed zainwestowaniem w jakiekolwiek aktywa, czy to stablecoin, czy coś innego, Twoim obowiązkiem jest się o tym czegoś dowiedzieć. Tylko w ten sposób możesz naprawdę zminimalizować ryzyko i czerpać wszystkie związane z tym korzyści.

Wiedząc, że edukacja wymaga wielu badań, postanowiłem pomóc Ci uniknąć wysiłku udostępniając ten artykuł. W nim omawiam ryzyko inwestowania w stablecoiny, ze szczególnym uwzględnieniem UST – jednego z aktywów notowanych na rynku jak i w wielu aplikacjach CEFI z imponującą stopą zwrotu do 19,5%.

Dla tych z Was, którzy nie znają UST lub potrzebują małego przypomnienia, oto krótki przegląd.

UST, znany również jako TerraUSD, to stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim. Poza tym, że jest algorytmiczny i zdecentralizowany, UST jest monetą przynoszącą dochód, charakteryzującą się skalowalnością.

Należąca do łańcucha bloków Terra moneta ta została stworzona, aby zapewnić wartość społeczności Terra i służyć jako rozwiązanie DeFi, które nie napotyka problemów ze skalowalnością typowych dla monet takich jak DAI.

Ze względu na mechanizm tworzenia monet, UST oferuje interesujące korzyści, od dokładności stóp procentowych i wykorzystania międzyłańcuchowego po bycie godnym protokołu DeFi. Jeśli weźmiesz również pod uwagę łatwość dodawania UST do portfeli kryptowalut i jego znaczącą rolę w DApps, szybko dojdziesz do wniosku, że UST jest rzeczywiście bardzo konkurencyjnym stablecoinem, wartym uwagi.

Po co zarabiać na stablecoinach, takich jak UST?

Każdy, kto zna krypto, wie, że płacimy cenę zmienności rynku za wszystkie korzyści, jakie przynosi nam krypto. W tym miejscu do gry wchodzą stablecoiny.

Będąc powiązanym z walutami fiducjarnymi i towarami, stablecoiny zapewniają bardzo potrzebną stabilność i pomagają wypełnić lukę między fiducjarnymi a kryptograficznymi.

Tak więc, oprócz spokojnego snu w nocy ze świadomością, że Twoje aktywa utrzymają swoją wartość, możesz również cieszyć się pasywnym dochodem od wysokości kapitału w UST.

Krótkie wyjaśnienie czym technicznie są stablecoiny

Stable to cos pomiędzy krypto i fiat, lecz stablecoiny oferują bardzo potrzebną prywatność, bezpieczeństwo i szybkie przetwarzanie, nie będąc jednocześnie niestabilnymi.

Powiązane z aktywami rezerwowymi, stablecoiny mogą utrzymywać stałą wartość i dawać swoim posiadaczom luksus nie martwienia się o wahania cen typowe nawet dla największych graczy kryptograficznych, takich jak Bitcoin i Ethereum.

Stawia to pytanie: „Czy trawa po tej stronie krypto jest dużo bardziej zielona?”. Prosta odpowiedź brzmi nie, a oto dlaczego.

W porównaniu do innych kryptowalut, stablecoiny są rzeczywiście niskiego ryzyka. Mimo to należy pamiętać, że każdy stablecoin niesie ze sobą niektóre z typowych ryzyk kryptograficznych wraz z ryzykiem specyficznym dla stablecoina.

Generalnie możemy to podzielić na cztery kategorie:

Ryzyko technologiczne
Ryzyko kontrahenta
Ryzyko rynkowe
Ryzyko systemowe

Omówie szczegółowo każdą kategorię ryzyka dla niektórych z największych stablecoinów, takich jak UST, USDC i USDT.

Ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, oto kilka wskazówek, o których należy pamiętać przed zainwestowaniem w wybranego stablecoina:

Właściwe zarządzanie i audyt scentralizowanych/zdecentralizowanych rezerw — Całkowicie zdecentralizowane monety z syntetycznymi aktywami w świecie rzeczywistym mogą być bezpieczne i podlegać kontroli.

Pamiętaj, aby sprawdzić, co dzieje się z coinem, który rozważasz. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku potencjalnego zaangażowania regulatorów w danego coina.


Zdywersyfikowane rezerwy — stablecoin z namacalnym wsparciem rezerwowym aktywów w świecie rzeczywistym zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo i stabilność niż inne aktywa kryptograficzne.

Jeśli rezerwa wspierająca stablecoin jest również zdywersyfikowana i ma niską zmienność, sam stablecoin staje się bezpieczniejszy.


Techniczna należyta staranność — zdarzają się awarie Blockchain i inteligentnych kontraktów. Ważne jest, aby wiedzieć, jak duże jest ryzyko techniczne stablecoina, który chcesz mieć i przede wszystkim dywersyfikować swój portfel nawet w różne stablecoiny.

UST: wschodząca gwiazda w przestrzeni stablecoin

UST to stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim. Jest to również jeden z najbardziej znanych algorytmicznych stablecoinów.

UST należy do ekosystemu Terra-Luna, opartego na Cosmos protokołu blockchain, który wykorzystuje stablecoiny fiat-pegged do zasilania stabilnych cenowo globalnych systemów płatności.

Ze względu na niezbyt oryginalne nazewnictwo niektórzy ludzie mogą pomylić UST z USDT, a nawet USDC. Jaka jest więc główna różnica?

Zarówno USDT, jak i USDC są zabezpieczone zabezpieczeniem, co nie ma miejsca w przypadku UST. Zamiast tego, aby utrzymać swoją pozycję za pomocą algorytmicznego mechanizmu zachęt, UST używa LUNA – tokena zarządzania i stakowania na blockchain Terra.

Co to oznacza dla posiadaczy UST? Oznacza to, że przyszłość UST w dużym stopniu zależy od przyszłości LUNY, ponieważ użytkownicy mogą spalić 1 USD LUNA, aby stworzyć 1 UST lub spalić 1 UST, aby wykupić LUNA o wartości 1 USD na blockchainie Terra.


Ryzyko UST

Do tej pory można śmiało powiedzieć, że rozumiesz, że UST nie jest aktywem o zerowym ryzyku.

Dla tych z Was, którzy są zainteresowani dogłębną analizą ryzyka UST, Matteo Bonato, analityk ryzyka ze SwissBorg w DeFi, napisał raport na temat ryzyka zatytułowany „TerraLuna & UST – Ocena Ryzyka”.

Aby przedstawić krótki, ale cenny przegląd zagrożeń UST, krótko omówimy każdą z wcześniej wymienionych kategorii ryzyka.

Ryzyko techniczne — średnie/wysoki

Ze względu na to, że jest dość nowy w przestrzeni stablecoin, nie jest jeszcze możliwe pełne oszacowanie możliwości technicznych UST, co prowadzi do średniego lub niskiego ryzyka high-tech.

Ryzyko kontrahenta – wysokie

Jak wspomniano wcześniej, nie ma prawdziwego zabezpieczenia wspierającego UST. Zamiast tego aktywna sieć walidatorów i działania uczestników rynku chronią jego peg poprzez arbitraż wszelkich odchyleń od parytetu.

UST jest również postrzegany jako zobowiązanie dla ekosystemu Terra, ponieważ można wymienić 1 UST na wartość 1 USD LUNA (i odwrotnie). W przypadku, gdy UST stanie się wysoce niestabilny, Luna Foundation Guard zaczął gromadzić BTC, co służyłoby jako dodatkowe wsparcie dla UST.

Wraz z obawami przed możliwą „spiralą śmierci” UST-TerraLuna, ten stablecoin budzi jeszcze jeden problem związany z protokołem Anchor – protokołem pożyczania i pożyczania w ekosystemie Terra.

Blisko 50% UST znajdujących się w obiegu jest zamkniętych w Anchor Protocol, który oferuje ponad 19% oprocentowania depozytów UST. Jednak, chociaż bardzo wysoki i atrakcyjny, może to nie być zrównoważony wskaźnik. Tak więc, jeśli nastąpi spadek oferowanych stawek UST, pozycje UST mogą zostać delewarowane, a nacisk może zostać położony na sztywny kurs UST i cenę LUNA.

Biorąc pod uwagę niestabilność stawek Anchor Protocol i brak rzeczywistego zabezpieczenia UST, można śmiało powiedzieć, że wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem kontrahenta.

Ryzyko rynkowe – średni

Zarówno UST, jak i LUNA cieszą się dużą popularnością, która nie wykazuje oznak zaniku. Ale biorąc pod uwagę, że USDT – inny popularny stablecoin – stracił swój peg w maju 2021 r., możemy powiedzieć, że UST ma dość znaczne ryzyko rynkowe.

Ryzyko systemowe – średnie (z perspektywą negatywną)

Nawet przy dziennym wolumenie obrotu wynoszącym zaledwie 500 mln – 800 mln $, UST jest czwartym, a nawet trzecim co do wielkości stablecoinem pod względem kapitalizacji rynkowej.

Ekosystem Terra konsekwentnie zdobywa udział w rynku, a rozwój LUNA i UST wydaje się być nie do zatrzymania. Ten niekontrolowany wzrost (wraz z trwającą akumulacją BTC) może stanowić poważne zagrożenie dla przestrzeni DeFi i kryptowalut pod względem ryzyka systemowego. Tym samym przypisana UST ocena ryzyka systemowego jest średnia (z perspektywą negatywną).

Najlepsze sposoby na ograniczenie ryzyka związanego z UST

Miej oko na pozycje UST oraz inwestycje w rentowność pod względem prawdopodobieństwa de-peg i stanu zdrowia ekosystemu Terra. To ostatnie można ocenić, patrząc na TVL w Protokole Anchor.

Szukaj znaków wskazujących na zmniejszone zapotrzebowanie na stablecoiny Terra oraz LUNA.

Bądź na bieżąco z rynkiem wtórnym — rynek pierwotny Terra nie może obsługiwać dużych ilości likwidacji, więc rynek wtórny musi być aktywny, płynny i mieć dobre obroty.

Ustaw limity wyjścia, aby rozpocząć odwracanie pozycji na czas.


Ryzyka innych stablecoinów: USDT i USDC

Ryzyko USDT

USDT, lepiej znany jako Tether, jest kryptowalutą powiązaną z dolarem amerykańskim, co oznacza, że ​​równoważna kwota USD wspiera krążącą podaż Tethera. Tokeny tether, które są sprzedawane pod symbolem USDT, są generowane przez Tether Limited, a następnie emitowane przez Bitfinex po wpłaceniu w swoje rezerwy waluty fiducjarnej.

Ryzyko techniczne – niskie

Od momentu wprowadzenia na rynek w listopadzie 2014 r. jako pierwszego stablecoina działającego, USDT zgromadził 143 mln transakcji.

USDT przeniósł się do sieci Ethereum w listopadzie 2017 r. i obecnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Ten stablecoin jest w rzeczywistości najczęściej używanym i niesie ze sobą niskie ryzyko technologiczne.

Ryzyko kontrahenta – średnie/wysokie

Pomimo dużej popularności USDT ma sporo kontrowersji:

-Domniemany hack kosztujący 31 mln USDT
-Ustalenia, że ​​nigdy nie przeprowadzono audytu zapewniającego utrzymanie rezerwy w świecie rzeczywistym
-Oskarżenie przeciwko iFinex Inc., że strata 850 mln USD w funduszach klientów i firm została ukryta przed inwestorami

-Oskarżenie stwierdzające nielegalną manipulację BTC za pomocą nieobsługiwanej USDT

Patrząc wstecz na wszystkie kontrowersje wokół USDT, można śmiało powiedzieć, że ma on średnie do wysokiego ryzyko kontrahenta.

Ryzyko rynkowe – niskie

Dzięki szerokiemu przyjęciu i dostępności na prawie każdej giełdzie kryptowalut, ten stablecoin charakteryzuje się niskim ryzykiem rynkowym.

Ryzyko systemowe – wysokie

W chwili pisania tego artykułu kapitalizacja rynkowa USDT wynosi 83 ​​mld USD i podobny dzienny wolumen obrotu. Jako najczęściej handlowana kryptowaluta, USDT ma duży wpływ na rynek (44% kapitalizacji rynkowej USD stablecoin i 85% wolumenu), a tym samym wysokie ryzyko systemowe.


Ryzyka USDC

Jeśli chodzi o stablecoiny w przestrzeni DeFi, króluje USDC wraz z DAI. USDC jest wspierany przez Konsorcjum Centrum i promowany przez Coinbase, który zapewnia płynność projektom.

Ryzyko techniczne – niskie

Od czasu uruchomienia w 2018 r. USDC zarejestrował miliony transakcji, co potwierdza fakt, że ma niskie ryzyko technologiczne.

Ryzyko kontrahenta – średnie

Uważany przez wielu za scentralizowany, USDC posiada wysokiej jakości aktywa rezerwowe, w tym dolar amerykański.

Technologia, która umożliwia USDC utrzymanie wartości w USD i wytworzenie, opiera się na ramach prawnych. Centrum Konsorcjum – zaufany podmiot w ekosystemie – odpowiada za utrzymanie, a Grant Thornton za comiesięczny audyt.

Ale niezależnie od tego, że jest pierwszą regulowaną kryptowalutą, USDC ma infrastrukturę opartą na Ethereum, nad którą regulatorzy mają niewielką władzę. To prowadzi nas do przekonania, że ​​ryzyko kontrahenta jest średnie.

Ryzyko rynkowe – niskie

Jak wspomniano wcześniej, USDC jest bardzo obecny w przestrzeni DeFi, w szczególności jako zabezpieczenie i zleceniodawca na wielu platformach DeFi. Ma również niską zmienność, dzięki czemu może pochwalić się niskim ryzykiem rynkowym.

Ryzyko systemowe – średnie/wysokie

Zajmując piąte miejsce na liście największych kryptowalut, USDC ma kapitalizację rynkową 50 mld USD ponad (25% rynku stablecoin USD) i dzienny wolumen obrotu przekraczający 4 mld USD (5% rynku).

Podobnie jak w przypadku USDT, każda awaria USDC może mieć poważny negatywny wpływ na stabilność rynku kryptowalut, nadając jego ryzyku systemowemu średnią lub wysoką ocenę.

Wniosek

Fiat $ nie różni się niczym od każdego innego stable coina który jest algorytmiczny, każdy ma cos „Ponzi” w sobie

Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi uświadomiłem Ci potencjalne ryzyko, jakie możesz napotkać, inwestując w stablecoiny. Pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, więc od Ciebie zależy, czy znajdziesz aktywa, w które warto zainwestować, spełniające Twoje preferencje dotyczące ryzyka.

Powodzenia!

Źródła: Swissborg

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *