marek.ebiznes@gmail.com

Harborprotocol – Airdrop 5 grudnia 2022 r.

Zarabianie w Internecie

Harborprotocol – Airdrop 5 grudnia 2022 r.

W ramach Airdrop rozdają 15% całkowitej podaży (tj. 150 mln tokenów). Zostaną one rozdane w ekosystemie Cosmos.

Poprzez ten Airdrop chcą zachęcić uczestników ekosystemu do zaangażowania się i czerpania korzyści z rozwoju ekosystemu Comdex DeFi.

Tłumaczenie artykułu Medium:

To było ekscytujące kilka tygodni. Poprzez kampanię airdrop $HARBOR, dążymy do podniesienia świadomości społeczności na temat overcolateralized, interchain stablecoin Composite w całym ekosystemie Cosmos.

Stakerzy i dostawcy płynności kwalifikujących się łańcuchów i pul mogą wejść na stronę https://app.harborprotocol.one/more/airdrop, aby sprawdzić swoje przydziały $HARBOR i $veHARBOR airdrop. Użytkownicy mogą sprawdzić swoje uprawnienia od TERAZ, a aridrop będzie można odebrać od 5 grudnia 2022 r.

Odbieramy Airdrop

Rozdaliśmy 150 milionów tokenów, co stanowi 15% całkowitej podaży tokenów $HARBOR. Drop podzielony jest na dwie części:

Pierwsze 20% jest zrzucane z jako airdrop w postaci tokenów $HARBOR, aby umożliwić użytkownikom udział w zarządzaniu i działaniu protokołu Harbor.

Pozostałe 80% tokenów jest w postaci $veHARBOR, z okresem blokady wynoszącym 4 miesiące, który rozpocznie się po wykonaniu zadań.

Podczas gdy niektórzy z was mogą być podekscytowani otrzymanym dropem, wielu z was może mieć pytania dotyczące kwoty airdropu, dlatego poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, które powinniście wiedzieć o dropach:

Dlaczego airdrop dla 23 społeczności?

$HARBOR będzie służył podobnemu celowi dla Ekosystemu Cosmosu, jak MakerDAO dla Ethereum, a $CMST odziedziczyłby rolę $DAI dla interchainów. Token $ HARBOR jest tokenem zarządzającym dla stablecoina $ CMST, a wszystkie decyzje dotyczące $ CMST leżą w rękach interesariuszy $ HARBOR.

Token jest zrzucany jako Airdrop do większości projektów interchainowych, aby umożliwić szersze i bardziej zróżnicowane uczestnictwo społeczności w zarządzaniu. Harbor zostaje zrzucony do sieci interchainowej, aby osiągnąć główny cel, jakim jest ustanowienie zdecentralizowanego systemu monetarnego i uniknąć nieefektywnych wyników, gdy tokeny są skoncentrowane w jednym podmiocie.

Dobre zarządzanie prowadzi do większej stabilności $CMST, co prowadzi do zwiększonego wdrażania $CMST i ogólnego rozwoju systemu dla wszystkich użytkowników.

Zrozummy, w jaki sposób zarządzanie odegrałoby kluczową rolę we wzmocnieniu całego systemu:

Zarządzanie kontrolowałoby parametry $CMST, takie jak opłaty za stabilność, opłaty za wypłaty i inne powiązane opłaty, które byłyby kluczowe dla powodzenia $CMST.

Zarząd decydowałby o przyjęciu i umieszczeniu aktywów na white paper jako zabezpieczenia, aby umożliwić minting $ CMST.

Zarządzanie kontrolowałoby, gdzie i jak emisje $ HARBOR są dystrybuowane i może być wykorzystywane jako zachęta do przyjęcia stabilnego pożyczania $ CMST za pośrednictwem skarbców w zamian za pożądane aktywa zabezpieczające.

Uczestnicy Interchain, którzy otrzymują zrzut, mogą wykorzystać $ HARBOR, aby zwiększyć wartość swoich CDP tokenów. W rezultacie łańcuchy mogą bezpośrednio wynagradzać poprzez mintowanie $ CMST za pośrednictwem protokołu Harbour Protocol. Można to zrobić poprzez zachęcanie do zarządzania Portem dla mintowania $ CMST za pośrednictwem ich tokenów poprzez zachęty zewnętrzne. Dzięki temu $CMST może pełnić swoją rolę jako stablecoina dla sieci międzyłańcuchowej.

Kryteria przydzielania airdropów w wielu łańcuchach i pulach są następujące:

Dla Stakerów: Portfele z tokenami o wartości 250 USD lub więcej postawione (tylko dla sieci CMDX, minimalne kryterium to 1 USD) w kwalifikujących się sieciach według daty migawki (tj. 24 października 2022 r.) zostały rozesłane. Salda, które były nabywane lub usuwane w momencie migawki, nie kwalifikują się do zrzutu. Do zrzutu kwalifikują się tylko portfele non-custodial.

Dla dostawców płynności: Wszystkim dostawcom płynności przydzielono tokeny Harbor na podstawie stosunku ich tokenów LP do łącznej liczby tokenów LP w puli. Każdy dostawca płynności większy niż 1 USD kwalifikuje się do zrzutu.

Limit wielorybów w każdym łańcuchu wynosi 50 000 tokenów Harbour.

Jak mówiono w różnych ogłoszeniach AMA i na Twitterze, chcielibyśmy, aby cała społeczność powitała uruchomienie $ CMST jako stablecoina ekosystemu Cosmosu. Poniżej znajduje się lista sieci i pul, które kwalifikują się do zrzutu:

Jak obliczyliśmy airdrop:

W przypadku Stakowanych aktywów o wartości przekraczającej 250 USD:
Harbour airdrop = mnożnik łańcucha * Sqrt (zasoby stakowane); mnożnik łańcucha dla każdego pojedynczego łańcucha jest inny.

W przypadku aktywów Stakingu o wartości przekraczającej 1 000 000 USD:
Zrzut w Harbour = 50 000

Dla puli LP:
Zrzut z portu = (Indywidualny token LP/ Całkowita liczba tokenów w puli LP)* Harbour przydzielony do puli

Kroki, aby sprawdzić uprawnienia i odebrać Airdrop:

Użytkownicy mogą wejść na stronę Harbour Protocol i znaleźć sekcję Airdrop w zakładce „Więcej”.

Użytkownicy mogą sprawdzić, czy kwalifikują się do zrzutu, klikając przycisk Sprawdź uprawnienia pod 16 sieciami i pulami (co daje skumulowany Port dla tych sieci i pul), a także klikając przycisk uprawnień, który pojawia się po kliknięciu logo poszczególnych magicznych łańcuchów txn (co daje indywidualny przydział portów dla tych magicznych łańcuchów txn).

Użytkownik otrzyma swoje 20% tokenów $HARBOR na swój adres comdex po podłączeniu portfela do strony Airdrop.

Pozostałe 80% zostanie rozdysponowane w postaci veHARBOR, które można odebrać dopiero po ukończeniu misji na stronie Airdrop. Te tokeny veHarbor będą miały okres blokady wynoszący 4 miesiące.

Magiczne transakcje – w przypadku sieci takich jak Luna, Evmos, Injective itp. użytkownicy będą musieli wykonać magiczną transakcję.

Jeśli użytkownik postawił Lunę i Evmos i kwalifikuje się do zrzutu zgodnie z kryteriami, będzie musiał wykonać magiczną transakcję dwukrotnie, aby otrzymać zrzut w obu łańcuchach.

Po kliknięciu logo tej konkretnej sieci pod transakcją Magic pojawi się wyskakujące okienko.

Użytkownicy są następnie zobowiązani do wpisania swojego adresu Luna w adresie łańcucha i adresu Comdex w Memo i wykonania podobnej czynności również dla Evmos. Gdy nasz zespół otrzyma adres łańcucha Comdex, przydzielimy Ci te tokeny.

W przypadku wszystkich innych pul i sieci, które nie są wymienione w transakcji Magic, użytkownicy otrzymają swoje zrzuty Harbour i veHarbor w swoich portfelach Comdex.

Aby odebrać swoje veHarbor, będą musieli wykonać zadania wymienione poniżej.

Użytkownicy muszą jednorazowo wykonać następujące zadania, które można zobaczyć na stronie Misje:

Głosowanie nad dowolnym wnioskiem dotyczącym protokołu portowego.
Wymintować CMST w Harbour, korzystając z dowolnego zabezpieczenia.
Wypożycz CMST na platformie Commodo.
LP na puli ATOM/CMDX na Cswap (min. czas trwania 1 epoka).

Bądź z nami w kontakcie, aby otrzymywać najświeższe informacje o Harbour Protocol i $CMST:

Źródło: https://medium.com/comdexofficial/all-about-harbor-airdrop-1b2f43bd65f8Nota Prawna:

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *