marek.ebiznes@gmail.com

Binance – learn and earn quiz BNB

Zarabianie w Internecie

Binance – learn and earn quiz BNB

Na Binance dostępny jest kolejny quiz z nagrodami, niżej pytania i odpowiedzi.

Quiz znajdziecie w aplikacji Binance

Przechodząc w menu w więcej, następnie w dół aktualności, akademia binance, ucz się teraz, rozpocznij kurs, kolejny raz u gory po prawej rozpocznij kurs.

Tutaj z PC – https://academy.binance.com/en/learn-and-earn?utm_source=Binance&utm_medium=Xmas

Miłej zabawy

What use cases does BNB have?

All are correct

BNB was launched through an Initial Game Offering (IGO) in 2017. True or false?

False

BEP-2 BNB is the native coin of Ethereum. True or false?

False 

Owning BNB provides you with a share of Binance’s profits. True or false?

False

What was BNB’s initial sale price during its distribution?

Tutaj 2 odpowiedzi

1 BTC for 20,000 BNB

1 ETH for 2,700 BNB

Which token standards exist for BNB?

All are correct

What is the total supply of BNB?

200 million BNB

BNB was originally issued as a:

ERC-20 token on Ethereum


Binance Algorand Quiz Answers

Q1) Algorand has a Governance Program that allows the community to vote on measures that impact the future of the blockchain. True or false?

Answer: True

Q2) What is the total supply of ALGO tokens?

Answer: 10 billion

Q3) What is the minimum stake needed to run a validator node in Algorand’s PPOS consensus mechanism?

Answer: 0.1 ALGO

Q4) Silvio Micali, founder of Algorand, is famous for being the co-inventor of which of the following technologies?

Answer: All are correct

Q5) Which of the following companies are building NFT and Web3 projects on Algorand?

Answer: All are correct

Q6) For each round, the network selects:

Answer: The block proposal with the lowest VRF hash

Q7) How fast is an Algorand block?

Answer: 3.7 seconds

Q8) How much does it cost to send a transaction in Algorand?

Answer: 0.001 ALGO

Q9) How many transactions per second (TPS) can Algorand process?

Answer: 6,000

Q10) What is Algorand’s consensus mechanism?

Answer: Pure Proof-of-stake (PPoS)

Binance Learn & Earn TrueFi Quiz Answers

The quiz will start on November 9 at 09:00 (UTC). Questions may be randomly asked, so attempt them accordingly.

Q1) TrueFi’s mission is to build what?

Answer: The world’s most transparent and effective financial infrastructure to support the global credit market

Q2) What benefits does TrueFi offer its users?

Answer: All are correct

Q3) What is not a function of the TrueFi credit protocol?

Answer: Collateralized lending

Q4) Approximately how much in unsecured loans has TrueFi originated between November 2020 and December 2022?

Answer: $2 billion

Q5) What is TrueFi’s native token?

Answer: TRU

Q6) TrueFi’s native token is used to facilitate:

Answer: All are correct

Q7) What benefits does TrueFi offer its users?

Answer: All are correct

Q8) What are the benefits of launching a financial opportunity on-chain using TrueFi?

Answer: All are correct

Q9) Who can loan into TrueFi pools and portfolios?

Answer: Each pool and portfolio has its own lender selection criteria, set by the manager

Q10) How can lenders generate yields on TrueFi?

Answer: All are correct

Q11) Besides Ethereum, what other blockchain does TrueFi support?

Answer: Optimism

Q12) How can TrueFi lenders exit their loan position in a TrueFi pool or portfolio?

Answer: Exit liquidity differs depending on the opportunity, based on specifications set by the manager

Q13) What protections do TrueFi lenders enjoy against loss of capital on the protocol?

Answer: All are correct

https://paisawasooldeal.in/category/binance-quiz-answers/


Moje Social Media

Masz pytania? Zapraszam na TelegramNota Prawna:

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!


Jedna odpowiedź

  1. i tak tego nie dodasz... pisze:

    All rewards redeemed, stay tuned!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *