marek.ebiznes@gmail.com

Starknet Quests na Intract #DEFISPRING

Zarabianie w Internecie

Starknet Quests na Intract #DEFISPRING

Fundacja Starknet chce rozruszać ekosystem starknet

Mamy Questy do wykonania na starknecie na poszczególnych protokołach DEFI

https://www.intract.io/starknet

We współpracy z OpenBlock Labs, Fundacja Starknet ogłasza uruchomienie Starknet DeFi Spring – programu trwającego od sześciu do ośmiu miesięcy, podczas którego 40M tokenów STRK zostanie rozdzielonych między uczestniczące protokoły DeFi na Starknet.

To pierwszy krok Komitetu DeFi w kierunku skalowania DeFi na Starknet. Pierwszy program skupia się na dostarczaniu płynności.

Część I: Dystrybucja STRK

Komitet DeFi planuje dystrybucję 40M tokenów STRK co dwa tygodnie przez sześć do ośmiu miesięcy do uczestniczących protokołów DeFi na Starknet. Dodatkowe 10M STRK zostało zarezerwowane na przyszłe programy skupiające się na wolumenie, transakcjach, grantach, programach inkubacyjnych i więcej!

Jak protokoły otrzymają STRK

Dystrybucje protokołów są ustalane i rozdzielane co dwa tygodnie. Na koniec każdego okresu, alokacje będą dokonywane na podstawie przeglądu aktywności sieci i zgodności oraz wyników uczestniczących protokołów. Alokacja jest dynamiczna i pozwala na ciągłe dostosowanie na podstawie wskaźników wydajności.

Jak użytkownicy otrzymają STRK

Korzystając z tych dystrybucji, każdy uczestniczący protokół zaprojektuje, ogłosi i przeprowadzi program zachęt, aby nagrodzić uczestniczących użytkowników swoją alokacją STRK.

Część II: Zadania

Aby uczcić początek Starknet DeFi Spring, Fundacja Starknet uruchamia kampanię Zadań z Intract, aby powitać nowych użytkowników w rozwijającym się ekosystemie DeFi Starknet!

Co dalej?

Komitet DeFi zarezerwował co najmniej kolejne 10M STRK na nowe inicjatywy później w II lub III kwartale 2024 roku. Rozważane są programy takie jak hackathony DeFi, programy grantów dla nowych projektów i krótkoterminowe programy zachęt.

Najważniejsze punkty:

 • Dystrybucja 40M STRK do uczestniczących protokołów DeFi na Starknet przez sześć do ośmiu miesięcy.
 • Zadania na platformie Intract jako część kampanii Starknet DeFi Spring, z nowym zadaniem co drugi dzień do 22 marca 2024 roku.
 • Nagrody NFT za ukończenie Zadań, zaprojektowane przez artystę IMCMPLX.
 • Dalsze inicjatywy planowane na II i III kwartał 2024 roku, w tym hackathony DeFi i programy grantów.

Fundacja Starknet i jej Komitet DeFi podejmują znaczące kroki w celu rozwoju ekosystemu DeFi na Starknet, oferując zarówno protokołom, jak i użytkownikom unikalne możliwości uczestnictwa i nagród.

Zasoby

 • Lista uczestniczących protokołów dostępna jest tutaj.
 • Pierwsze na żywo zadanie można znaleźć tutaj.
 • Tweet Fundacji Starknet z listą wszystkich aktywnych programów dostępny jest tutaj.

Warunki które będą miały znaczenie w Defi Spring

We wszystkich Protokołach zasady są podobne. Im więcej i na dłużej dodasz płynności tym więcej otrzymasz nagród

Ekubo Dystrybucja STRK dla Użytkowników Protokołu Ekubo

Fundacja Starknet rozpoczyna dystrybucję nagród STRK dla użytkowników Protokołu Ekubo jako część programu Wiosna DeFi Starknet. Metodologia alokacji tych zachęt użytkownikom Ekubo jest opisana poniżej.

Podział Alokacji

 • Pierwszy podział alokacji dotyczy pary. Większość zachęt powinna być kierowana na zmienne pary, takie jak STRK/USDC, ETH/USDC, STRK/ETH. Ten podział ma być określony przez Fundację Starknet.
 • W ramach pary, dostawcy płynności będą nagradzani na podstawie ich aktywnej płynności ważonej w czasie. Płynność jest funkcją efektywności kapitału i kwoty kapitału, który wpłacasz. Aby Twoja płynność zdobywała nagrody, musi być aktywna. Płynność dostarczona w pulach z niższymi opłatami będzie zdobywać nieco wyższe nagrody.

Pary Kwalifikujące się do Nagród

 • Wyniki zapytania używanego do określenia alokacji będą publikowane na kilka dni przed pierwszą alokacją.

Jak Zarobić Najwięcej Zachęt STRK?

 • Większość nagród STRK będzie kierowana na najbardziej zmienne pary, np. STRK/USDC.
 • Im bardziej efektywna kapitałowo Twoja pozycja, tym większe nagrody.
 • Im dłużej Twoja pozycja pozostaje aktywna, tym większe nagrody.
 • Wyższe puli opłat otrzymają mniej nagród za płynność (np. pula ETH/USDC 0.05% zarobi nieco więcej nagród niż pula ETH/USDC 0.3%).

Udział w Programie

 • Ponieważ nagrody są obliczane poza łańcuchem i z perspektywy czasowej, nie jest wymagana żadna specjalna akcja, aby wziąć udział w tym programie.
 • Jednakże, aby być uprawnionym do otrzymania nagród, musisz dostarczyć aktywną płynność w jednej z kwalifikujących się par.
 • Członkowie zespołu, inwestorzy i partnerzy nie będą uprawnieni do otrzymania nagród z tej alokacji.

Odbieranie Swojej Alokacji

 • W ciągu najbliższych tygodni udostępnimy interfejs użytkownika w ramach protokołu, aby interakcji z autonomicznymi inteligentnymi kontraktami dystrybucji STRK. Nie będzie ostatecznego terminu na odbiór tych retroaktywnych alokacji.
 • Pierwsza alokacja będzie dostępna do odbioru 7 marca.

https://docs.ekubo.org/about-ekubo/starknet-defi-spring

Zasady mySwap

Jak zdobyć zachęty w Programie Zachęt DeFi Starknet za Twoje pozycje w mySwap

System Punktowy

Punkty są przyznawane na podstawie całkowitych opłat LP, które użytkownik zarabia ze wszystkich aktywnych i rozliczonych pozycji w kwalifikujących się pulach. Te opłaty są przeliczane na USD do obliczenia punktów. Proces obliczania opłat rozpoczyna się na początku każdej partii (na przykład 22 lutego o 00:00 UTC) i kończy się na końcu partii (na przykład 7 marca o 00:00 UTC). Konwersja opłat na punkty odbywa się poprzez pomnożenie ich wartości w USD przez 100. Na przykład, jeśli zgromadziłeś 25 USD w opłatach, kwalifikujesz się do otrzymania 2,500 punktów.

Kwalifikujące się pule to: wszystkie USDC/STRK; wszystkie ETH/STRK; wszystkie ETH/USDC; wszystkie USDC/USDT.

Obliczanie Nagród Zachęt

Nagrody zachęt są obliczane na końcu każdej partii i będą dostępne do odbioru bezpośrednio po tym.

W każdej partii mySwap zostanie nagrodzony pewną ilością tokenów STRK. Ta ilość będzie podzielona między uczestników, ważona przez punkty zdobyte przez każdego uczestnika.

Przykład: Użytkownik zdobył 100 punktów. Łącznie wszyscy uczestniczący użytkownicy zdobyli 10,000 punktów. mySwap został nagrodzony przez Fundację Starknet 50,000 STRK.

W związku z tym, użytkownik otrzyma 50,000 * 100 / 10,000 = 500 STRK.

Proszę zauważyć, że jest to tylko przykład. Nie znamy rzeczywistych liczb dla każdej partii.

https://blog.myswap.xyz/

Nostra Pools nagrody STRK

Starknet rozpoczyna program zachęt DeFi Spring. Z przyjemnością ogłaszamy, że Nostra otrzyma alokację zachęt, wyrażoną w tokenach STRK, która zostanie podzielona między dostawców płynności (LPs) w Nostra Pools.

Zrozumienie mechanizmu dystrybucji:

 • Proces dystrybucji zachęt jest zaprojektowany, aby nagradzać najbardziej aktywnych i lojalnych uczestników w pulach Nostra.
 • Nagrody, wyrażone w tokenach STRK, są przydzielane na podstawie aktywności użytkowników w Nostra Pools.

Alokacja na podstawie aktywności:

 • Pierwszym krokiem w procesie dystrybucji jest monitorowanie aktywności LPs przez okres dwóch tygodni – ten sam okres co kampania zachęt Starknet DeFi.
 • W tym okresie Nostra oblicza udział każdego użytkownika w uczestnictwie w puli na podstawie każdego bloku.

Dystrybucja do Nostra Pools:

 • Nostra ma otrzymać zachęty STRK dla różnych pul STRK, określone przez funkcję obiektywną oceniającą KPI wskazujące na organiczne zaangażowanie użytkowników, w tym wygenerowane opłaty transakcyjne i całkowitą dostarczoną płynność.
 • Te zachęty będą następnie dystrybuowane do LPs w odpowiednich pulach, zgodnie z tą samą proporcjonalną alokacją na podstawie tych metryk.

Użytkownicy mogą zarobić zachęty STRK, dostarczając płynność w tych pulach:

 • STRK/USDC
 • STRK/ETH
 • ETH/USDC
 • USDC/USDT

Przykład:

 • Alice dostarczyła płynność o wartości 10 000 USD w puli STRK/USDC przez dwa tygodnie. Od momentu uruchomienia programu zachęt, pula zgromadziła 1 mln USD TVL w pierwszym tygodniu i 2 mln USD TVL przez cały drugi tydzień. Udział Alice w puli wynosi więc 1% w pierwszym tygodniu i 0,5% w drugim tygodniu.
 • Bob dostarczył płynność o wartości 10 000 USD w puli STRK/ETH przez dwa tygodnie. Od momentu uruchomienia programu zachęt, pula zgromadziła 500 tys. USD TVL w pierwszym tygodniu i 1 mln USD TVL przez cały drugi tydzień. Udział Boba w puli wynosi więc 2% w pierwszym tygodniu i 1% w drugim tygodniu.

Odbieranie zachęt:

 • Po początkowym dwutygodniowym okresie retrospektywnym, LPs mogą ubiegać się o swoje zachęty STRK na podstawie swojej aktywności w poprzednich tygodniach.
 • Pierwsza runda roszczeń STRK dla Nostra Pools będzie dostępna 7 marca 2024 roku, za aktywność rozpoczynającą się od 22 lutego 2024 roku.

Wpływ na ekosystem DeFi:

 • Wprowadzenie zachęt STRK w Nostra nie tylko nagradza istniejących LPs, ale także przyciąga nowych uczestników do ekosystemu, zwiększając płynność i poprawiając ogólną stabilność rynku DeFi.
 • Nostra, poprzez dostosowanie nagród do aktywności użytkowników i minimalizowanie ryzyka związanego z nietrwałą stratą, toruje drogę do bardziej dynamicznej i solidnej przyszłości DeFi. Dołącz do Wiosny DeFi na Starknet, angażując swój kapitał w Nostra!

https://mirror.xyz/0x845605C411132BAA06024a521a85B653F3C802dF/0CAY2mAh2qLeI8QxHcBCtkrpjhkj_TQLqbClPRR2H00

Nagrody dla Użytkowników Haiko LP

W ramach programu Starknet DeFi Spring, zachęty będą przyznawane użytkownikom Haiko LP na podstawie ich udziału w Produktywnym TVL (Total Value Locked). Oznacza to:

 1. Większe pozycje zarabiają więcej nagród
  • Im większa wartość zablokowana przez użytkownika w puli LP (Liquidity Provider), tym większa ilość nagród przypada na jego konto. To zachęta dla użytkowników do zwiększania swojego zaangażowania i inwestowania większych kwot w ekosystem.
 2. Pozycje zarabiają nagrody codziennie
  • Nagrody są przyznawane na bieżąco, co dzień, co zapewnia ciągły przypływ zachęt dla aktywnych uczestników. Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej planować swoje strategie inwestycyjne, wiedząc, że ich zaangażowanie jest codziennie wynagradzane.
 3. Pozycje umieszczone blisko ceny rynkowej zarabiają więcej nagród
  • Nagrody są alokowane w sposób, który premiuje pozycje zbliżone do aktualnej ceny rynkowej, zachęcając użytkowników do utrzymywania płynności tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. To z kolei przyczynia się do stabilności rynku i zmniejsza slippage (różnicę między oczekiwaną a rzeczywistą ceną transakcji).

https://twitter.com/haikoxyz/status/1759563597968179453

StarkDeFi z Użyciem Tokenów $STRK dla Dostawców Płynności (LP)

StarkDeFi wprowadza innowacyjny program zachęt, który nagradza dostawców płynności (LP) w wybranych pulach tokenami $STRK. Oto kluczowe informacje dotyczące tego programu:

Dostępne Pule dla Zachęt $STRK:

 1. USDC/USDT 0.04% Stable Pool – Stabilna pula z niskim poziomem zmienności, idealna dla tych, którzy preferują mniejsze ryzyko.
 2. ETH/USDC 0.30% Volatile Pool – Pula zmienna, oferująca wyższe potencjalne zyski dla dostawców płynności gotowych zaakceptować większe ryzyko.
 3. STRK/ETH 0.30% Volatile Pool – Kolejna pula zmienna, tym razem skupiająca się na parze STRK/ETH, również oferująca wyższe zyski przy większym ryzyku.
 4. STRK/USDC 0.30% Volatile Pool – Pula zmienna dla pary STRK/USDC, zapewniająca dostawcom płynności możliwość zarabiania na zmienności tych dwóch tokenów.

Jak Zarabiać na Programie Zachęt:

 • Dodając płynność do którejkolwiek z powyższych pul, zarabiasz tokeny $STRK, postępy w airdropie $SDC oraz opłaty transakcyjne (z potencjalnym APR przekraczającym 50% dla stabilnych pul).
 • Pule będą oznaczone odpowiednimi ikonami nagród dla lepszej widoczności i łatwiejszego identyfikowania przez użytkowników.

Kluczowe Zalety Programu:

 1. Większe Pozycje = Większe Nagrody – Im większą płynność dostarczysz, tym więcej nagród $STRK możesz zarobić.
 2. Nagrody Przyznawane Codziennie – Twoje pozycje zarabiają nagrody każdego dnia, co zapewnia ciągły strumień dochodu pasywnego.
 3. Pozycje Blisko Ceny Rynkowej = Większe Nagrody – Pozycje umieszczone blisko aktualnej ceny rynkowej są nagradzane wyżej, co zachęca do aktywnego zarządzania i dostosowywania swoich pozycji.

https://twitter.com/StarkDefi/status/1759570786627522619


Ostatnie wpisy

Masz pytania?
Zapraszamy


Znajdź nas w Social media


Dołącz na nasz Telegram

Dołącz do naszego Discorda

kliknij baner


Nota Prawna

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *