marek.ebiznes@gmail.com

Osmosis – DEX i nie tylko

Zarabianie w Internecie

Osmosis – DEX i nie tylko

Uwaga: ten wprowadzający wpis na blogu przedstawia propozycję i wizję tego, czym może być projekt opisywany niżej, to wszystko może ewoluować. Nie powinno być to postrzegane jako obietnica ani gwarancja funkcji czy zysku.

Zachęcam do śledzenia informacji postępów w rozwoju projektu tutaj oraz na oficjalnych kanałach.

Pojawienie się automatycznych animatorów rynku (AMM) przyniosło nową falę użyteczności krypto-ekonomicznej i zastosowania krzywych wiązania. Dzisiaj AMM stały się tak integralną częścią przypadku użycia blockchaina, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby przestrzeń kryptowalut bez nich.

To, co zaczęło się od Bancor, a następnie spopularyzowane przez Uniswap, zdecentralizowane wymiany za pośrednictwem automatycznych animatorów rynku (AMM) przeszły kilka iteracji ewolucji, a teraz zostały rozszerzone o Curve, Balancer i inne innowacyjne protokoły. Jednak możliwości dostosowywania oferowane przez te protokoły wciąż nie spełniają ich potencjału w zakresie otwarcia rynku na szerszy zakres zdecentralizowanych zasobów.

Wejdź do osmosis

Osmosis to zaawansowany protokół AMM zbudowany przy użyciu zestawu Cosmos SDK, który umożliwi programistom projektowanie, budowanie i wdrażanie własnych dostosowanych AMM.

Heterogeniczność i suwerenność to dwie podstawowe zasady ekosystemu kosmosu, a Osmosis przyjmuje te dwie wartości i rozszerza je na podstawowe cechy tego protokołu AMM. Zamiast dążyć do jednolitego, jednolitego podejścia do AMM i ich pul płynności, Osmosis jest zaprojektowany tak, aby najbardziej wydajne rozwiązanie było osiągalne poprzez proces eksperymentowania i szybką iterację, wykorzystując mądrość tłumu. Osiąga to, oferując projektantom AMM głębokie możliwości dostosowywania oraz mechanizm zarządzania, dzięki któremu interesariusze każdej puli AMM (tj. dostawcy płynności) mogą zarządzać i kierować swoimi pulami.


Jak to działa

Cieszymy się, że możemy podzielić się naszą długoterminową wizją Osmosis i funkcjami, które ma zapewnić. Bardziej szczegółowa mapa drogowa zostanie opracowana i wydana przez społeczność w przyszłości.
Zaprojektowany dla zasobów cross-chain

Platforma osmosis została zaprojektowana jako natywna dla wielu łańcuchów. Będzie miał wbudowany IBC od pierwszego dnia, co pozwoli mu połączyć się z całym ekosystemem łańcuchów Cosmos i ich natywnymi aktywami o wartości ponad 10 miliardów dolarów.

Po zintegrowaniu natywnych zasobów Cosmos, Osmosis zintegruje się z łańcuchami nieobsługującymi IBC, w tym ERC20 opartymi na Ethereum (przy użyciu mostu grawitacyjnego Althea), różnymi łańcuchami, w tym łańcuchami podobnymi do Bitcoina, oraz alternatywnymi platformami inteligentnego kontraktowania, wykorzystując niestandardowe pegi.

Konfigurowalne opłat i innych parametrów

Proste AMM, które wykazały się wczesnym dopasowaniem produktu do rynku, będą musiały ewoluować wraz z rosnącą złożonością rynku DeFi.

Na przykład, gdy wzrósł popyt na zamianę aktywów o podobnej wartości (np. stablecoins), wynalezienie StableSwap przez Curve Finance było potrzebne, aby uniknąć wysokiego poślizgu przy transakcjach o dużym wolumenie. Ale oznaczało to również, że cały nowy zestaw infrastruktury AMM musiał zostać zbudowany poza Uniswap, aby pomieścić nową funkcję.

W osmosis nic o podstawowej strukturze AMM nie jest zakodowane na stałe. Nie tylko kluczowe parametry, takie jak opłaty swap lub wagi tokenów, można sparametryzować dla każdej puli płynności, ale również całe elementy, takie jak algorytm krzywej i obliczanie TWAP, są również w pełni konfigurowalne.

Twórcy puli nie muszą wybierać między stałym iloczynem a stałą sumą, ale zamiast tego mogą wprowadzać własne nowatorskie wyrażenia matematyczne. Nowe krzywe można generować w locie. Takie nowe krzywe mogą być znacznie potężniejsze niż istniejące modele AMM, które akceptują tylko ilości sald tokenów, poprzez wykorzystanie jako danych wejściowych takich punktów danych, jak zależności czasowe, indeksy zmienności i wyrocznie poza łańcuchem. Parametryzowalne dane wejściowe osmozy umożliwiają tworzenie nowszych typów aktywów DeFi, takich jak opcje, dynamiczne rynki opłat, które dostosowują się do momentów wysokiej zmienności, działają w celu złagodzenia niepożądanych skutków, takich jak nietrwała strata dla dostawców płynności (LP)

Zamiast przechodzić przez proces uruchamiania nowego protokołu AMM dla każdej aktualizacji modelu AMM, twórcy krzywych mogą łatwo wdrożyć nowe krzywe na Osmosis, korzystając z istniejących integracji portfeli, połączeń IBC, przepływu zamówień i płynności w ekosystemie Osmosis.

Zarządzanie LP- Liquidity Provider Incentives

Większość protokołów AMM ustala globalne parametry dla wszystkich pul płynności w AMM. Chociaż znacznie upraszcza to projekt AMM, ogranicza podejmowanie decyzji, które LP są w stanie podejmować dla pul, na których im zależy. Biorąc pod uwagę, że AMM są tak nowatorskimi protokołami, projekty konkurujące w przestrzeni projektowej nieustannie próbują tworzyć dla nich lepsze modele. Aby pozostać na czasie, baseny muszą nadążać za najnowocześniejszymi innowacjami, ulepszając projektowanie krzywych, modele opłat i nie tylko. Co więcej, pule muszą mieć możliwość zmiany wag puli, aby odzwierciedlić preferencje portfela LP, a także dodawać i usuwać aktywa w ruchu, aby sprostać wymaganiom rynku (takim jak dodawanie nowych stablecoinów do puli stableswap). Zarządzanie musi być pierwszorzędnym procesem w projektowaniu AMM, aby płynność nie została obniżona wraz z pojawieniem się każdej aktualizacji. Procedury bezpieczeństwa, takie jak funkcja rage-quit inspirowana przez MolochDao, są uwzględnione w celu zapewnienia ochrony LP przed złośliwymi atakami związanymi z zarządzaniem.
Zachęty dla dostawców płynności

Dostawcy płynności AMM są najważniejszymi interesariuszami każdego protokołu AMM. Ponieważ powodzenie i wykorzystanie AMM w dużej mierze zależy od zakresu dostępnych aktywów i płynności, kluczowe jest zapewnienie wystarczającej motywacji dla dostawców płynności do dalszego zamykania swoich aktywów w nowych pulach.

Oprócz natywnych zachęt tokenów OSMO (patrz sekcja OSMO), Osmosis umożliwia stronom trzecim łatwe dodawanie mechanizmów zachęt do określonych pul płynności. Na przykład, jeśli pula społeczności Cosmos Hub chce zachęcić do płynności dla pary ATOM/stablecoin, może użyć wbudowanego modułu zachęt Osmosis, aby rozdzielić nagrody $ATOM dla LP, którzy stawiają swoje tokeny LP.

Często dostawcy zachęt chcą nagradzać długoterminową płynność, a nie tylko krótkoterminowych rolników najemnych. Moduł „zachęt” umożliwia ważenie nagród w stosunku do LP, którzy ustalają czasowo swoje tokeny LP z dłuższymi okresami rozłączenia, zasadniczo zobowiązując się do zapewnienia płynności puli przez dłuższy czas, zmniejszając zmienność płynności pul i zapewniając niezawodną i spójną doświadczenie dla traderów.

Token OSMO

Token Osmo to token zarządzania, który zapewnia zdecentralizowaną metodę koordynacji dla posiadaczy tokenów, aby decydować o kierunku strategicznym i wszystkich przyszłych zmianach protokołu osmozy. Przewiduje się, że Osmo będzie używane głównie w następujących funkcjach (chociaż zarządzanie może zdecydować o dodaniu lub usunięciu niektórych funkcji):

Głosowanie na aktualizacje protokołu
Przydzielanie nagród za wydobywanie płynności dla puli płynności
Ustawianie podstawowej opłaty za wymianę sieci

Zarządzanie jest kluczowym elementem ewolucji osmozy jako protokołu AMM. Ponieważ oczekuje się, że tempo, w jakim Osmosis będzie dodawać nowe funkcje, a następnie aktualizacje oprogramowania, będzie znacznie szybsze niż w Cosmos Hub, ważne jest, aby aktywni interesariusze i dostawcy płynności byli aktywnie zaangażowani w proces dyskusji, głosowania i przekazywanie uaktualnień protokołu.

Pule kwalifikujące się do nagród płynnościowych zostaną wybrane przez zarząd posiadaczy tokenów Osmo, co pozwoli zainteresowanym stronom na sformułowanie strategii motywacyjnej, która najlepiej odpowiada długoterminowym interesom protokołu.

Token OSMO zostanie całkowicie uczciwie uruchomiony i będzie dystrybuowany tylko do uczestników sieci, którzy wnoszą zasoby do sukcesu sieci Osmosis, takich jak dostawcy płynności, programiści, osoby obstawiające i inne. Nie będzie sprzedaży preminowanych tokenów OSMO.

Chociaż OSMO początkowo będzie działać zarówno jako token zarządzania, jak i token do stakowania, Osmosis zamierza przejść do wspólnej strefy bezpieczeństwa Cosmos Hub, gdy tylko funkcja będzie gotowa. Propozycja sygnalizacyjna sfinalizowania tego zostanie poddana pod głosowanie po uruchomieniu Osmosis.

Fairdrop

Bez wspólnych zabezpieczeń w momencie uruchomienia Osmosis nadal potrzebuje silnej zdecentralizowanej początkowej dystrybucji i dostosowania zachęt do społeczności Cosmos Hub. Osmosis osiąga to poprzez przydzielanie zasobów genetycznych do kont Cosmos Hub poprzez „kwadratowy fairdrop”.

Czerpiąc inspirację z mechanizmów takich jak kwadratowe głosowanie i kwadratowe finansowanie, kwadratowy fairdrop ma na celu zmniejszenie nierówności dystrybucji w nowym zestawie zarządzania, przy jednoczesnym uznaniu wkładu większych interesariuszy. Będzie nagradzać konta Cosmos Hub, które aktywnie uczestniczą w niezależnym obstawianiu, jednocześnie zmniejszając ilość tokenów Osmo przydzielonych do ATOMów przechowywanych na giełdach i wielorybach.

Potencjalna alokacja adresu OSMO jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z salda ATOM z mnożnikiem 2,5x dla postawionych ATOMów.

SNAPSHOT portfeli został wykonany w ostatnim bloku kosmoshub-3 18 lutego 2021 o 6:00 UTC.

Migawka została już zrobiona przed opublikowaniem tego posta.

Alokacja zrzutów Osmosis to tylko proponowana kwota. Aby zapewnić motywację wysoce aktywnych i zainteresowanych użytkowników, użytkownicy będą musieli uczestniczyć w kilku działaniach w łańcuchu, takich jak zarządzanie, obstawianie i inne w sieci Osmosis, aby uzyskać alokację zrzutów. Szczegóły tego procesu zostaną ustalone przez społeczność bliżej uruchomienia sieci.

Należy również zauważyć, że zrzut jest proponowany tylko w celu ustalenia początkowego rozkładu genezy. Szczegółowe informacje na temat ekonomii symbolicznej Osmosis zostaną opublikowane w późniejszym terminie, ale należy zauważyć, że Osmosis planuje wysoką inflację na wczesnym etapie, a zdecydowana większość całkowitej podaży OSMO zostanie przydzielona jako nagroda dla przyszłych współpracowników sieci ( np. zachęty do płynności).

ROADMAP

Osmosis obecnie szybko się rozwija. Społeczność uruchomi produkt MVP tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób, po przeprowadzeniu dokładnych procedur bezpieczeństwa. Po uruchomieniu, uczestnicy zarządzania OSMO będą mogli korzystać z zarządzania w łańcuchu w celu udoskonalenia i realizacji długoterminowej wizji osmozy.

W nadchodzących tygodniach czekajcie na informacje o sieciach testowych i nowych rozwiązaniach. Możesz śledzić postępy rozwoju na Github tutaj: https://github.com/osmosis-labs/osmosis

Media społecznościowe projektu:

MEDIUM – https://medium.com/osmosis

TWITTER – https://twitter.com/osmosiszone

DISCORD – https://discord.com/invite/osmosis

TELEGRAM – https://t.me/osmosis_chat

Pamiętaj! : Blog, Fanpage, Video oraz materiały, które znajdujesz, jak i treść nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Ta treść ma charakter informacyjno- edukacyjny i jest wyrazem moich osobistych poglądów. Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych nie daje gwarancji zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te nie są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Tobie ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty nie dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci nie dam!

Prezentowane biznesy to biznesy, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam z większym lub mniejszym sukcesem finansowym.

Dlatego wpłacając pieniądze do któregokolwiek programu/firmy/kupując kryptowaluty, bądź świadomy/a istniejącego 100% ryzyka.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *