marek.ebiznes@gmail.com

Vires.Finance: Protokół pożyczek w łańcuchu Waves – Jak tutaj zarabiać?

Zarabianie w Internecie

Vires.Finance: Protokół pożyczek w łańcuchu Waves – Jak tutaj zarabiać?

Vires.finance to zdecentralizowany, niepowierniczy protokół płynności oparty na blockchain Waves, w którym użytkownicy, portfele i dapps mogą uczestniczyć jako deponenci lub pożyczkobiorcy.

Uwaga: ten wprowadzający wpis na blogu przedstawia propozycję i wizję tego, czym może być projekt opisywany niżej, to wszystko może ewoluować. Nie powinno być to postrzegane jako obietnica ani gwarancja funkcji czy zysku.

Zachęcam do śledzenia informacji postępów w rozwoju projektu tutaj oraz na oficjalnych kanałach.

Jest okazja wziąć udział w EARLY BIRD i otrzymać AIRDROP tokenów $VIRES
Więcej na ten temat w dalszej części artykułu

Deponenci zapewniają rynkowi płynność w celu uzyskania pasywnego dochodu, podczas gdy kredytobiorcy mogą zaciągnąć pożyczkę w sposób nadzabezpieczony.

Vires.finance wykorzystuje powszechną mechanikę opartą na puli, w której wszystkie zdeponowane środki uczestniczą w równym stopniu w oprocentowanych działaniach.

Im większe jest zapotrzebowanie na pożyczkę aktywa, tym większą RRSO pożyczkodawcy otrzymują w zamian. Szczegółowy algorytm jest opisany w białej księdze protokołu.
Użytkownicy mogą pożyczać i pożyczać następujące tokeny: WAVES, USDN, USDT, ETH i BTC.

Tokeny obsługiwane przez Vires.Finance

Aby pożyczyć aktywa, najpierw należy dostarczyć aktywa jako zabezpieczenie pożyczki.

Zadłużenie można spłacić w dowolnym momencie, łącznie z pożyczoną kwotą i naliczonymi odsetkami. Sprawdź pełną dokumentację, aby dowiedzieć się więcej.

Przegląd protokołu Vires.Finance

Następnie dostawcy płynności kwalifikują się do dystrybucji tokenów wczesnego zarządzania. Zasady i harmonogram dotyczące dystrybucji tokenów zarządzania zostaną ogłoszone później.

Kod inteligentnej umowy jest open-source i można go znaleźć na Github. https://github.com/viresfinance/protocol/

WAVES Leasing & USDN Staking

Vires.Finance to protokół płynności oparty na puli, ułatwiający udzielanie i zaciąganie pożyczek przy oprocentowaniu określonym przez równowagę rynkową.

Na Vires.Finance włączono leasing natywny WAVES i staking USDN. Zwiększa to RRSO za te tokeny, ale wymaga również aktualizacji stóp pożyczkowych.


Co to oznacza dla dostawców płynności?


Tylko dobra wiadomość: każda WAVES i USDN przekazane Vires.Finance generuje teraz dochód!

Na Vires.Finance włączono leasing natywny WAVES i staking USDN. Zwiększa to RRSO za te tokeny, ale wymaga również aktualizacji stóp pożyczkowych.


Co to oznacza dla dostawców płynności?


Oto jak to działa:


Kiedy użytkownicy zapewniają płynność Vires.Finance, część jest pożyczana innym użytkownikom. Pożyczkobiorcy płacą pożyczkę APR, która jest rozdzielana pomiędzy dostawców płynności w formie pożyczki APY. Im wyższe wykorzystanie, tym większe RRSO i APR. W nowej aktualizacji niewykorzystane (nie pożyczone) USDN są automatycznie stawiane na Neutrino, aby wygenerować dodatkowe przychody USDN dla dostawców płynności.


To samo dotyczy WAVES: nieużywane (nie wypożyczone) WAVES są zawsze automatycznie dzierżawione do węzła, aby wygenerować dodatkowe przychody WAVES dla płyt LP.


W sumie sprawia to, że Vires.Finance jest najlepszym miejscem do obstawiania WAVES i USDN: nie tylko dostawcy płynności cieszą się najwyższym zwrotem dzięki połączonym strumieniom przychodów, ale także uczestniczą w kampanii Early Bird, aby zarobić dodatkowe $ VIRES!
Co to oznacza dla pożyczkobiorców?


Na dzień dzisiejszy możesz (może) zobaczyć nieco mylący obraz: APR pożyczki jest niższa niż APY depozytu.

W żadnym wypadku nie jest to równowaga, a rynek może się ponownie zrównoważyć.


Uważamy jednak, że RRSO z tyczenia USDN i leasingu WAVES powinno być traktowane jako stawki bazowe dla tych aktywów, więc minimalna RRSO pożyczki dla aktywów musi wzrosnąć. Ponieważ jednak są otwarte pożyczki, niewłaściwe byłoby zrobienie tego od razu.


Parametr „A” (minimalne RRSO pożyczki) dla WAVES (od 0% do 3%) i USDN (od 0% do 6%) będzie powoli modyfikowany w ciągu najbliższych kilku dni (reszta parametrów pozostanie nienaruszona).

To dodatkowo zwiększy RRSO pożyczek dla dostawców WAVES i USDN.
Co robić?

Vires.Finance to protokół płynności oparty na puli, ułatwiający udzielanie i zaciąganie pożyczek przy stopach określonych przez równowagę rynkową.

Od czasu uruchomienia Vires.Finance i ogłoszenia tokena $VIRES otrzymaliśmy mnóstwo opinii i wiele praktycznych pytań, na przykład, ile $VIRES zostanie przekazane konkretnemu użytkownikowi, który wpłacił XXX,XX USDN lub YYY.YY Waves.


Postanowiliśmy więc uczynić wszystko tak prostym, jak to tylko możliwe, szkicując lekki i łatwy w użyciu kalkulator nagród dla wczesnych ptaków.


Jak to działa


Jak wyjaśniono w ogłoszeniu, wcześni dostawcy płynności podzielą się 500 000 VIRES proporcjonalnie do ich średniego depozytu.


To jest dokładnie to, co robi kalkulator: wystarczy wpisać liczbę.


średnia* całkowita dostarczona płynność (dla uproszczenia domyślna wartość średniej jest obliczana przy założeniu stałego wzrostu całkowitej płynności do dnia dzisiejszego i takiej samej wartości dla reszty programu Early-bird, zaokrąglonej do 1 mln), Twój średni* całkowity depozyt w wybranej walucie (dla uproszczenia używamy aktualnych cen $WAVES, $BTC i $ETH)

Obserwuj prognozowane przychody z $VIRES i roczny procentowy zysk

(*) średnia w czasie podczas programu wczesnego nagradzania, który trwa od 21 lipca 2021 r. do uruchomienia tokena w październiku 2021 r.


Na przykład (zakładając, że ceny i całkowita płynność się nie zmienią):


udostępnienie 1000 WAVES sprawia, że ​​użytkownik kwalifikuje się do ~290 VIRES o wartości 2900-5800 USD w zależności od ceny VIRES w USD, co daje dodatkowe szacunkowe RRSO w USD w VIRES w zakresie od 47% do 95%.


podanie 1000 USDN/USDT/USDC sprawia, że ​​użytkownik kwalifikuje się do ~12 VIRES, o wartości 120–240 USD w zależności od ceny VIRES, co daje dodatkowe szacunkowe RRSO w $VIRES w zakresie od 47% do 95%.


Dostarczenie 1 BTC sprawia, że ​​użytkownik kwalifikuje się do ~540 VIRES o wartości 5400–10800 USD w zależności od ceny VIRES w USD, co daje dodatkowe szacunkowe RRSO w USD w VIRES w zakresie od 47% do 95%.


A to tylko $VIRES APY bez uwzględniania dochodu rodzimego z pożyczek i stakowania/leasingu!


Mamy nadzieję, że ten artykuł właściwie pokazuje zaletę zapewniania płynności Vires.Finanse: W czasie odrodzenia DeFi może nie być tak zaskakujące uzyskanie 50% RRSO na stablecoinach, ale te same 50% RRSO na WAVES, BTC lub ETH bez nietrwała strata jest naprawdę wyjątkowa.


Co robić?


Wypróbuj kalkulator nagród Early Bird, zapewnij płynność Vires.Finance, ciesz się najwyższymi zwrotami z obstawiania aktywów bez ryzyka nietrwałych strat i, jak zawsze, śledź nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać najnowsze informacje:

Zdecentralizowany protokół płynności dla Waves Blockchain


Zapewnij płynność Vires.Finance, ciesz się najwyższymi zwrotami z obstawiania aktywów bez ryzyka nietrwałych strat i, jak zawsze, śledź nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać najnowsze informacje

TWITTER

TELEGRAM SUPPORT GROUP: https://t.me/viresfinance

TELEGRAM KANAŁ INFORMACYJNY: https://t.me/vf_announcements

ŹRÓDŁO: https://medium.com/vires-finance/waves-leasing-usdn-staking-bd52754f5c55

ŹRÓDŁO: https://medium.com/vires-finance/vires-finance-early-bird-rewards-calculator-fbef1afdd8c2

Polecam śledzić MEDIUM projektu

————————————————————————–

Pamiętaj! : Blog, Fanpage, Video oraz materiały, które znajdujesz, jak i treść nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Ta treść ma charakter informacyjno- edukacyjny i jest wyrazem moich osobistych poglądów. Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych nie daje gwarancji zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te nie są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Tobie ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty nie dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci nie dam!

Prezentowane biznesy to biznesy, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam z większym lub mniejszym sukcesem finansowym.

Dlatego wpłacając pieniądze do któregokolwiek programu/firmy/kupując kryptowaluty, bądź świadomy/a istniejącego 100% ryzyka.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *