marek.ebiznes@gmail.com

Pstake airdrop – dla holderów Atom i Xprt

Zarabianie w Internecie

Pstake airdrop – dla holderów Atom i Xprt

Dzisiaj AirDrop PSTAKE

Uwaga: ten wprowadzający wpis na blogu przedstawia propozycję i wizję tego, czym może być projekt opisywany niżej, to wszystko może ewoluować. Nie powinno być to postrzegane jako obietnica ani gwarancja funkcji czy zysku.

Zachęcam do śledzenia informacji postępów w rozwoju projektu tutaj oraz na oficjalnych kanałach.

Przechodzimy na stronę AIRDROP – podajemy adres ATOM i sprawdzamy, czy się kwalifikujemy

Link do Airdrop: https://airdrop.pstake.finance/

Więcej na filmie poniżej:

Strona MEDIUM: https://medium.com/pstakefinance/pstake-airdrop-explained-8fd5e8569924


Token pSTAKE, $PSTAKE, zostanie rozdystrybuowany do kluczowych interesariuszy w ekosystemie pSTAKE


Rozdysponowane zostanie 6% całkowitej podaży $PSTAKE genesis, na podstawie migawek wykonanych 2 września 2021 r.


55% całkowitej alokacji zrzutów zostanie rozdzielonych do uprawnionych posiadaczy i uczestników ATOM i XPRT przy użyciu mechanizmu fairdrop


2,5% całkowitego przydziału zrzutów zostanie równo rozdzielone między wszystkich kwalifikujących się wczesnych użytkowników protokołu pSTAKE


25% całkowitej alokacji zrzutów zostanie rozdzielone do uprawnionych użytkowników określonych protokołów DeFi (SushiSwap, Curve Finance i Aave)


1,67% całkowitej alokacji airdrop zostanie rozdane uczestnikom naszej kampanii Cosmos StakeDrop, a 0,125% dodatkowych tokenów zostanie rozdanych tym, którzy delegowali za pomocą AUDIT.one podczas StakeDrop
15,83% całkowitej alokacji zrzutów zostało odłożone w rezerwie strategicznej

Wraz z wprowadzeniem tokena zarządzania pSTAKE, $PSTAKE, niedawno ogłosiliśmy zrzut tokena z mocą wsteczną do kluczowych interesariuszy w ekosystemie protokołu, aby wspierać długoterminowy rozwój protokołu.

Ekosystem COSMOS


55% tokenów przydzielonych na airdrop zostanie rozdzielonych do społeczności Cosmos, która obejmuje zarówno posiadaczy, jak i osoby obstawiające ATOM i XPRT.


Posiadacze XPRT i ATOM oraz obstawiający będą zachęcani poprzez mechanizm fairdrop (inspirowany przez OSMO fairdrop przeprowadzony przez Osmosis), aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję przydzielonych tokenów i zapobiec potencjalnej centralizacji wśród dużych posiadaczy tokenów.


Ilość $PSTAKE do odebrania przez każdy adres będzie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego jego całkowitego salda XPRT lub ATOM w czasie tworzenia migawki, ze specjalnym mnożnikiem dla niestakowanego ATOM i niestakowanego XPRT. Ten mnożnik zachęca posiadaczy nieustawionych monet do aktywnego udziału w zabezpieczaniu sieci bazowej poprzez obstawianie ich nieustawionych aktywów za pośrednictwem pSTAKE, zamiast po prostu je przetrzymywać.


Jak można było zakwalifikować się na Airdrop – ATOM


Aby posiadacz ATOM mógł otrzymać airdrop, musi mieć w swoim portfelu saldo co najmniej 100 ATOM. Ponadto wprowadziliśmy maksymalny limit 2000 ATOM na portfel; w związku z tym przy obliczaniu kwalifikującej się kwoty zrzutu zostanie uwzględnione maksymalne saldo 2000 ATOM.

Mnożnik dla niestacjonarnych sald ATOM dla uprawnionych posiadaczy portfela jest ustawiony na 2.
Kwalifikujące się kwoty airdropów dla posiadaczy ATOM i obstawiających zostaną obliczone na podstawie następującej formuły fairdrop:

Jak można było zakwalifikować się na Airdrop – XPRT


Aby posiadacz XPRT mógł otrzymać airdrop, musi mieć w swoim portfelu saldo co najmniej 100 XPRT. Ponadto wprowadziliśmy maksymalny limit 10000 XPRT na portfel; w związku z tym przy obliczaniu kwalifikującej się kwoty zrzutu zostanie uwzględnione maksymalne saldo 10000 XPRT. Mnożnik dla niestacjonarnych sald XPRT dla uprawnionych posiadaczy portfela został ustawiony na 2,5.

Uwaga: Wszystkie stałe w powyższych wzorach zostały opracowane w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału przydzielonej kwoty zrzutu między uprawnionych właścicieli portfela.

Jak odebrać?


Ponieważ $PSTAKE jest tokenem ERC-20, wszyscy kwalifikujący się posiadacze XPRT i ATOM będą musieli podać swoje adresy portfela Ethereum, wysyłając „Magiczną transakcję” ze swoich portfeli za pośrednictwem naszej strony internetowej Airdrop Claim. Odbiorcy Airdropa mogą również sprawdzić swoją kwalifikowalność i liczbę $PSTAKE, którą otrzymaliby na TGE, tutaj.


Uwaga: konta Cosmos Hub i Persistence Vesting nie kwalifikują się do zrzutu.

pSTAKE Early Adopters


Pierwsi użytkownicy pSTAKE odegrali kluczową rolę w zapewnieniu aplikacji niezbędnego startu dla jej długoterminowego rozwoju. Zrzuty $ PSTAKE nagrodzą tych wczesnych użytkowników za ich wiarę w protokół.
Znaczna część przydzielonej kwoty, 2,5%, zostanie równo rozdzielona pomiędzy wszystkich kwalifikujących się wczesnych użytkowników protokołu.

Wszyscy posiadacze adresów portfeli Ethereum z co najmniej 10 stkATOM w swoich portfelach w momencie tworzenia migawki będą kwalifikować się do otrzymania airdropu. Kwota $PSTAKE zostanie przelana do kwalifikujących się portfeli w momencie dystrybucji po TGE.
Nagrody = ($PSTAKE przydzielone dla kategorii) / (liczba kwalifikujących się portfeli)

Zaawansowani użytkownicy DeFi


25% alokacji zrzutów zostanie rozdystrybuowane do uprawnionych użytkowników określonych protokołów DeFi, aby przyciągnąć aktywną bazę użytkowników w ekosystemie Ethereum do aplikacji pSTAKE i utorować drogę do wykorzystania potencjalnych przyszłych synergii z tymi protokołami DeFi. Przerzucimy kwotę $PSTAKE na kwalifikujące się walety w momencie wydawania na TGE.
Nagrody = ($PSTAKE przydzielone do kategorii) / (liczba kwalifikujących się portfeli)
Szczegóły dotyczące wybranych protokołów i odpowiednich kryteriów kwalifikacyjnych dla każdej bazy użytkowników można znaleźć poniżej:

Uczestnicy StakeDrop


Łącznie 1,67% przydzielonej kwoty airdrop zostało przeznaczone na nagrodzenie wszystkich graczy Cosmos (ATOM), którzy uczestniczyli w naszej kampanii Cosmos StakeDrop. 0,125% tokenów $PSTAKE zostanie upuszczonych wyłącznie dla wszystkich uczestników Cosmos StakeDrop, którzy postawili swoje aktywa za pośrednictwem ramienia sprawdzającego Persistence, AUDIT.one, a pozostałe 1,545% zostanie rozdzielone na wszystkich uczestników stawek.


Kwota $PSTAKE zostanie podzielona równo między kwalifikujące się portfele w momencie dystrybucji bez konieczności podejmowania przez uczestników żadnych dodatkowych kroków.
Jest to krok w kierunku zachęcenia wczesnych i długoterminowych uczestników ekosystemu Persistence do dalszego przyczyniania się do jego wzrostu. Z każdym takim krokiem dążymy do zbudowania silniejszej społeczności, która wspólnie wspiera rozwój ekosystemu i wspólnie czerpie korzyści.

Rezerwa strategiczna


15,83% przydzielonej kwoty zrzutów zostało odłożone w Rezerwie Strategicznej, mającej na celu zachęcenie użytkowników protokołów DeFi, którzy w przyszłości zostaną zidentyfikowani jako partnerzy strategiczni, którzy pomogą w dalszym rozwoju protokołu pSTAKE. Szczegóły alokacji z Rezerwy zostaną udostępnione w przyszłości.

O pSTAKE


pSTAKE to płynne rozwiązanie do obstawiania, które uwalnia potencjał obstawionych aktywów PoS (np. ATOM). Posiadacze tokenów PoS mogą zdeponować swoje tokeny w aplikacji pSTAKE, aby wybić 1:1 wiązane ERC-20 opakowane niestakowane tokeny, które są reprezentowane jako pTOKEN (np. pATOM), które można następnie przenieść do innych portfeli lub inteligentnych kontraktów w sieci Ethereum w celu wygenerowania dodatkowa wydajność.


Obecnie pSTAKE wydaje tokeny reprezentujące płynne stakowanie ERC-20 1:1 w sieci Ethereum, z długoterminowym celem zbudowania wielołańcuchowego protokołu wydającego płynnych przedstawicieli stakingu w wielu sieciach, w tym w łańcuchu Persistence Core-1.


Mamy torbę pełną nowych funkcji i ekscytujący plan na nadchodzące miesiące, więc śledź pSTAKE na Twitterze i wskocz na nasz kanał Discord, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami.


Persistence umożliwia ekspozycję na wiele klas aktywów, takich jak Liquid Staking (pSTAKE), NFT (Asset Mantle) i Synthetics (Comdex). Produkty ekosystemu Persistence mają na celu stymulowanie globalnej płynności i umożliwienie bezproblemowej wymiany wartości.


Główna sieć Persistence to sieć typu Proof-of-Stake, oparta na silniku konsensusu Tendermint BFT. Wielołańcuchowy stos technologiczny Persistence (obecnie obsługujący Cosmos, Ethereum i inne łańcuchy oparte na Tendermint) oddziela złożoność dla programistów i umożliwia im tworzenie DEX-ów, rynków, platform pożyczkowych itp.

Źródło: MEDIUM

Link do Airdrop: https://airdrop.pstake.finance/

Website: https://Persistence.one

Twitter: https://twitter.com/PersistenceOne

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/persistenceone/

Telegram: https://t.me/PersistenceOne

YT – https://www.youtube.com/channel/UC5wqI1ZRdkCjWWVOCQdhxLQ


Pamiętaj! : Blog, Fanpage, Video oraz materiały, które znajdujesz, jak i treść nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Ta treść ma charakter informacyjno- edukacyjny i jest wyrazem moich osobistych poglądów. Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych nie daje gwarancji zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te nie są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Tobie ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty nie dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci nie dam!

Prezentowane biznesy to biznesy, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam z większym lub mniejszym sukcesem finansowym.

Dlatego wpłacając pieniądze do któregokolwiek programu/firmy/kupując kryptowaluty, bądź świadomy/a istniejącego 100% ryzyka.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *