marek.ebiznes@gmail.com

Binance – Learn & Earn czyli darmowe sianko do zgarnięcia

Zarabianie w Internecie

Binance – Learn & Earn czyli darmowe sianko do zgarnięcia

Quizy Binance szybko się rozejdą z uwagi na sporą ilość użytkowników, dajcie znać kto złapał

Tylko dla zweryfikowanych użytkowników – KYC

Napisane jest, że nagrody będą do $12 na osobę

Jeśli nie masz to konto Binance możesz założyć tutaj

Terms&Conditions: https://www.binance.com/en/support/faq/f755f76dbfe641e19ea3b14c516b0e2c

Czym jest Binance „Ucz się i zarabiaj”?

W świetle zwiększonego zapotrzebowania na wiedzę o blockchain, Binance z radością ogłasza nową inicjatywę edukacyjną: Binance Learn and Earn. Użytkownicy mogą uczyć się wiedzy o blockchain i wypełniać quizy, aby mieć szansę na zdobycie darmowego krypto.

Jak wziąć udział w programie „Ucz się i zarabiaj”?

  1. Zaloguj się na swoje konto Binance i odwiedź stronę docelową [Ucz się i zarabiaj] w Akademii Binance. Zobaczysz listę dostępnych kursów i ilość nagród kryptograficznych, które możesz zdobyć po ukończeniu kursu.

Czy kwalifikuję się do nagród „Ucz się i zarabiaj”?

Nagrody Binance „Ucz się i zarabiaj” są przeznaczone wyłącznie dla docelowych użytkowników Binance. Nowi użytkownicy muszą najpierw przejść weryfikację tożsamości, zanim będą mogli zdobywać nagrody „Ucz się i zarabiaj”. Pamiętaj, że tylko konkretni użytkownicy Binance mogą otrzymać nagrody za określone kampanie. Proszę odnieść się do strony aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje. Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej dystrybucji nagrody.
Nie kwalifikujesz się do nagród, jeśli Twoje konto nie jest zgodne z Warunkami korzystania z Binance. Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania użytkowników uznanych za handlarzy myjkami lub nielegalnie zarejestrowanych kont, dokonujących autodealingu lub prezentujących atrybuty manipulacji na rynku.

Ile czasu zajmie otrzymanie nagród po ukończeniu quizu?

Dystrybucja nagród zwykle zajmuje mniej niż 48 godzin. Możesz jednak nie otrzymać nagród, jeśli nie masz kwalifikacji. Proszę zapoznać się z poniższymi Warunkami. Pamiętaj, że dystrybucja nagród może być opóźniona z powodu problemów z systemem. Jeśli nie możesz otrzymać nagrody w ciągu 48 godzin, skontaktuj się z obsługą klienta.

BAND

Question 1: All of these concepts are related to Band Token EXCEPT for…
Answer is : Cash incentives

Question 2: Which sentence is INCORRECT?
Answer is : Band Protocol leverages on-chain centralized oracles that link on-chain applications together.

Question 3: Which characteristics differentiate Band Protocol from other oracle services??
Answer is : Decentralization, maximum customization and flexibility, easy scalability, economical cost, interoperability, and cross-chain

Question 4: Which ecosystem(s) has/have partnered with Band Protocol?
Answer is : All are correct

Question 5: Which of the following IS NOT a use case of the BAND token?
Answer is : To secure a discount when requesting data

Question 6: Which sentence is CORRECT?
Answer is : BandChain’s Delegated Proof of Stake design and BAND token create a decentralized network.

Question 7: What network is BandChain on?
Answer is : Cosmos

Question 8: Which characteristic DOES NOT correctly describe BAND Protocol?
Answer is : On-chain DeFi protocol

QUIZ PAXGOLD

Q1) The value of a PAXG token is equal to:
Answer: 1 troy oz. of physical gold

Q2) How do I know PAXG is fully backed by physical gold?
Answer: An independent auditing firm performs monthly checks on Paxos’ gold reserves.

Q3) PAXG storage fees are
Answer: 0.00%

Q4) When you own PAXG, you own physical gold. True or false?
Answer: True

Q5) Paxos holds all customer assets, including PAXG, safely separate from any corporate funds and the company balance sheet.
Answer: True

Q6) PAXG is regulated and approved by _
Answer: New York State Department of Financial Services

Q7) How can a PAXG holder look up their vaulted physical gold’s serial number and physical characteristics?
Answer: Enter their Ethereum wallet address on the PAXG lookup tool

Q8) Where are PAXG’s physical gold reserves stored?
Answer: London Bank Vaults

Q9) Which gold tokens can be redeemed for physical gold?
Answer: PAX Gold (PAXG)

Q10) PAXG is built as an _
Answer: ERC-20 token on the Ethereum blockchain

QUIZ STPT

Q1) What chains is STP bridging with its cross-chain technology?
Answer: Ethereum to Polygon

Q2) Which participation metrics are trackable on Clique?
Answer: All are correct

Q3) Which technology enables cross-chain governance on STP?
Answer: Data Bridge

Q4) What problem does Clique solve?
Answer: Fragmentation of DAO tools in the space

Q5) What is the main use case of STPT?
Answer: Governance

Q6) What are the two main functions of Clique?
Answer: DAO creation and DAO management

Q7) What type of DAOs does STP have a pre-made template for?
Answer: Investment DAO, Membership DAO, and Project DAO

Q8) What is the native coin of STP?
Answer: STPT

Q9) What is Clique
Answer: The all-in-one DAO platform that enhances member participation in DAOs through a single platform for everything DAO-related, whether it be voting, proposals, social posts, analytics, token management, etc.

Q10) For DAOs on layer-1 blockchains, how is the voting power for governance on Clique determined?
Answer: The voting power will be dependent on the amount of native DAO tokens held by users in their wallet using the cross-chain technology


Nota Prawna:

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *