marek.ebiznes@gmail.com

Mantle Network – zadania pod Airdrop

Zarabianie w Internecie

Mantle Network – zadania pod Airdrop

Mantle Network

Strona główna Projektu – https://www.mantle.xyz/

Blog Mantle – https://medium.com/0xmantle

Zadania do zrobienia https://zealy.io/c/mantle/invite/CjzS5nbIGtqxTsBFuyR6f

Bybit Learn – https://learn.bybit.com/blockchain/what-is-mantle/

Co to jest BitDao?

Strona projektu – https://www.bitdao.io/

Warto też zwrócić uwagę na odblokowywanie tokenów BIT i przemyśleć strategie akumulacji ich.

Token unlocks – https://token.unlocks.app/bitdao

Gdzie kupie BIT?

Tokeny Bit kupisz na giełdzie Bybit oraz na DEX np 1Inch

Delegowanie tokenów BIT na ERC20

Aby głosować należy stakowac BIT na adresie po sieci ERC20, czyli opłaty mamy w ETH

BIT delrgujemy tutaj – https://delegatevote.mantle.xyz/

Głosowanie Governance

Głosowania znajdziesz tutaj – https://snapshot.org/#/bitdao.eth/

Głosować można w kolejnych „nowych” głosowaniach po stakowaniu tokenów, za głosowanie nie ma opłat.

Co potrzebujesz do testnet?

Testowe tokeny Goerli

Kupić je można tutaj – https://testnetbridge.com/

Wykopać je możesz tutaj – https://goerli-faucet.pk910.de/

Faucet – https://faucet.mesprotocol.com/

Tokeny testowe BIT:

Pobieramy tokeny testnetowe na portfel z FAUCET-u Następnie Bridgem przenosimy na sieć Mantle Wykonujemy transakcje.
Faucet – https://faucet.testnet.mantle.xyz/
Bridge – https://bridge.testnet.mantle.xyz/deposit

Co warto zrobić?

SWAP – https://testnet.mantleswap.org/swap
SWAP, Poole płynności zadania z zealy – https://fusionx.finance/swap
Zadania do zrobienia https://zealy.io/c/mantle/invite/2D1tSloaKD64PK2ZjwkLy

Co to jest sieć Mantle?

Sieć Mantle to optymistyczne zestawienie warstwy 2 zbudowane na Ethereum w celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i przyjmuje modułowe podejście do budowania oddzielnej dostępności danych. Zapewnia kompatybilność z EVM (Ethereum Virtual Machine), zaawansowane zabezpieczenia i łączenie transakcji w celu osiągnięcia wysokiej przepustowości transakcji.

Związek między siecią Mantle, BitDAO, ByBit i EigenLayer.

BitDAO, które ma jeden z największych skarbców w świecie blockchain, inkubuje Mantle. DAO jest wspierane przez globalne marki blockchain, takie jak Bybit, Peter Thiel, Dragonfly Capital i wiele innych. Będzie używać $BIT jako swojego tokena zarządzania i gazu, który jest przedmiotem obrotu na Uniswap (Ethereum Mainnet) i ByBit.

ByBit jest współtwórcą skarbca BitDAO i służy jako jedno z mocnych kopii zapasowych dla Mantle. Obecnie BitDAO ma drugi co do wielkości skarbiec w kryptowalutach po Uniswap. W przypadku pierwszej sieci warstwy 2 stworzonej przez DAO, Mantle będzie miał silne wsparcie społeczności ze strony całego ekosystemu BitDAO.

EigenLayer to sieć zaufania, która pomaga firmie Mantle osiągnąć hiperskalową przepustowość w wymagających aplikacjach. EigenLayer eliminuje krańcowy koszt kapitału podczas tworzenia nowego protokołu, ponieważ nie ma już potrzeby rozdzielania kapitału w celu zmotywowania walidatorów. Zwiększa również elastyczność, pozwalając protokołom dostosować swoją mechanikę do wymagań aplikacji.

Jakie są cele Mantle Network?

Jednym z ograniczeń warstwy 1 Ethereum jest jej skalowalność. Nie może przetwarzać większych transakcji bez opóźnień i pobiera wyższe opłaty transakcyjne w okresach dużego obciążenia sieci. Dodatkowo zużywa dużo energii ze względu na algorytm konsensusu proof-of-work, który wywiera wpływ na środowisko na blockchain. Mimo że większość rozwiązań Ethereum stara się sprostać tym wyzwaniom, trudno im wspierać skalowalność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Protokół Mantle ma na celu zapewnienie szybkich i bezpiecznych transakcji przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu łańcucha bloków na środowisko. Mantle wykorzystuje technologię Rollup i zdecentralizowaną dostępność danych, aby zwiększyć skalowalność Ethereum bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, co czyni go idealną opcją dla protokołów obsługujących duże ilości płynności. Zmniejsza również opłaty i opóźnienia oraz oferuje znajome środowisko EVM dla użytkowników i programistów.

Chociaż jest to w jakiś sposób podobne do innych rozwiązań warstwy 2, takich jak Optimism i Arbitrum, Mantle odróżnia się od innych sieci poprzez ulepszanie istniejącej infrastruktury.

Różnica między płaszczem a innymi sieciami warstwy 2

Sieć płaszczowa wykorzystuje projekt modułowy do oddzielenia każdego zasobu jako nowej warstwy. W przeciwieństwie do monolitycznego łańcucha bloków, który pozwala operatorom sieci wykonywać wszystkie żmudne zadania i uruchamiać całą monolityczną implementację, modułowa konstrukcja pozwala zespołowi tworzyć rozwiązania programowe dla każdej warstwy.

Dostępność danych pomaga zwiększyć przepustowość transakcji i ułatwić decentralizację bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo sieci.

Ponadto sieć Mantle przyjmuje obliczenia wielostronne (MPC), które pomagają ograniczyć ryzyko związane z zaufaniem podczas wykonywania protokołu poprzez bezpieczne przechowywanie informacji przechowywanych między stronami. Wykorzystuje schemat podpisu progowego (TSS) do autoryzacji transakcji, zwiększając elastyczność operacyjną, obniżając koszty transakcji i skracając okresy karencji.

Ponadto Mantle użyje zdecentralizowanego sekwencera, aby wyeliminować zależność od jednego sekwencera, aby zapobiec pojedynczemu punktowi skupienia lub cenzurze w sieci. Z czasem zdecentralizuje swój sekwencer, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną produkcję bloków.

Jak działa Mantle?

Mantle łączy Optimistic Rollups, Data Availability i Bridging, aby poprawić hiperskalowalność sieci Ethereum.

Modułowe pakiety zbiorcze Blockchain – Modular Blockchain Rollups

Mantle korzysta z modułowych pakietów zbiorczych, aby usprawnić działanie łańcucha bloków. Rozdziela podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie, konsensus, rozliczenia i dostępność danych, na wyspecjalizowane warstwy. Pozwala to na niższe koszty i lepszą wydajność w porównaniu do łańcuchów bloków Monolithic, które obsługują wszystkie te funkcje na poziomie węzła/sieci.

Ponadto podejście to rozwiązuje również problem skalowalności, bezpieczeństwa i decentralizacji, który jest również znany jako trylemat łańcucha bloków. Zasila rozwiązania, zwiększając wydajność sieci i poprawiając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Zmniejsza również obciążenie węzłów dzięki technologiom, takim jak dowody na oszustwa i dowody ZK.

Rozwiązywanie problemów z dostępnością danych

Mantle stara się rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem łańcucha blokowego Ethereum za pośrednictwem sieci One Trust Network, Eigenlayer.

Protokół EigenLayer wykorzystuje istniejącą sieć zaufania Ethereum, aby zagwarantować dostępność danych dla warstwy L2 opartej na zestawieniach przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa, co sieć główna Ethereum. Osiąga się to poprzez mechanizm ponownego stakingu, w ramach którego walidatorzy L1 mogą zdecydować się na świadczenie usług dostępności danych, wykorzystując jako zabezpieczenie swój postawiony $ETH.

Mantle aktywnie eksploruje rozwiązanie EigenDA zapewniające dostępność danych, EigenDA. Korzystając z EigenDA, węzły mogą aktywnie świadczyć usługi dostępności danych w sieci Mantle. Może również uczestniczyć w modelu ekonomicznym Mantle poprzez stakowanie $BIT. Takie działanie zapewnia kompletność i poprawność danych blokowych w warstwie wykonawczej Mantle, jednocześnie wykorzystując funkcje bezpieczeństwa L1. Takie podejście aktywnie zapewnia wysoką przepustowość niezbędną dla aplikacji blockchain nowej generacji.

Zdecentralizowany sekwencer

Pojedynczy sekwencer kontrolowany przez główny zespół rollupów w Optimistic Rollups (OR) umożliwia użytkownikom otrzymanie szybkiego „miękkiego potwierdzenia” włączenia ich transakcji do strumienia bloków, które ostatecznie zostaną zapisane na warstwie 1 (L1). Jednak ten model stwarza problemy związane z bezpieczeństwem i działaniem. Priorytetowy dostęp Sekwencera do zapisu w łańcuchu warstwy 2 (L2) i jego wyłączna zdolność do przesyłania pakietów transakcji do kontraktu L1 stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ponadto poleganie systemu na głównym zespole obsługującym sekwencer prowadzi do pojedynczego punktu awarii i ryzyka operacyjnego.

Aby rozwiązać te problemy, Mantle planuje zdecentralizować sekwencer. Pozwolą one każdemu dołączyć do nieupoważnionego zestawu producentów bloków warstwy 2 (L2). Ostatecznie poprawi żywotność i odporność systemu.

Odporność na oszustwa

Optymistyczne zestawienia (OR) wykrywają nieprawidłowe transakcje za pomocą systemu dowodów oszustwa. Jednak obecne podejścia do zabezpieczenia przed oszustwami mają ograniczenia. Umowa rozstrzygająca spory może wykonywać instrukcje tylko na maszynie wirtualnej niższego poziomu, takiej jak MIPS lub WASM. Generuje zabezpieczenie przed oszustwami poza zakresem maszyny wirtualnej Ethereum (EVM) i uniemożliwia zagwarantowanie, że jej zawartość pochodzi od zgodnego klienta EVM.

Mantle rozwiązuje ten problem, kompilując i weryfikując dowody na oszustwa za pomocą instrukcji na poziomie EVM, umożliwiając wszystkim klientom Ethereum interakcję ze wspólnym systemem dowodowym bez pozwolenia i zmniejszając zaufanie wśród weryfikatorów, klientów i kompilatorów. Odporny na oszustwa model używany przez Mantle jest podobny do tego używanego przez Specular Network.

Cykl życia transakcji

Sieć Mantle prowadzi transakcję przez trzy główne etapy: inicjację, obsługę i przechowywanie. W Initiation użytkownik portfela, dApp lub skrypt inicjuje transfer środków lub zadanie w sieci Mantle. Zapewnia to, że mają wystarczające saldo, aby uiścić wymaganą opłatę. Następnie komponuje i podpisuje transakcję. Na koniec wysyła go do węzła sekwencera w celu przetworzenia.

W Handling maszyna wirtualna Ethereum (EVM) weryfikuje transakcję i dodaje ją do oczekującego bloku, który jest następnie łączony z innymi oczekującymi blokami w celu utworzenia partii, które są wysyłane do Ethereum w celu sfinalizowania.

Na koniec węzły Multi-Party Computation (MPC) weryfikują dane bloku i jeśli wszystko jest w porządku, transakcja jest gotowa do przechowywania w Ethereum.

Bridgowanie

Mantle Bridge umożliwia przemieszczanie aktywów do iz sieci Mantle. „Most” to mechanizm przenoszenia danych i zasobów między różnymi sieciami blockchain. Na przykład porusza się między siecią warstwy 1 (L1) i warstwy 2 (L2). Ten proces jest podobny do wymiany waluty w prawdziwym świecie, w którym wymieniasz różne waluty za niewielką opłatą. Potrzeba pomostu pojawia się, gdy różne sieci blockchain, takie jak Ethereum i Mantle, muszą rozpoznawać i akceptować swoje aktywa w sposób weryfikowalny i bezpieczny.

Źródło https://blog.mexc.com/mantle-network-a-revolutionary-approach-to-ethereum-layer-2-scalability-creator-olaseni/Zgarnij BONUS 50€ od LUNO


Ostatnie wpisy


Masz pytania?
Zapraszamy


Znajdź nas w Social media


Subskrybuj kanał Youtube


Dołącz na nasz Telegram

Dołącz do naszego Discorda

kliknij baner


Nota Prawna

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *