marek.ebiznes@gmail.com

Sentistock – Narzędzie tradujące na emocjach od Sentimenti

Zarabianie w Internecie

Sentistock – Narzędzie tradujące na emocjach od Sentimenti

Firma Sentimenti przeprowadza analizę emocji w tekście, obejmując 8 emocji podstawowych oraz kilkadziesiąt bardziej złożonych. Ta analiza jest dokładna na poziomie średniostatystycznego człowieka.

Emocje w Tekście

Emocje są nieodłączną częścią naszego życia, wpływając na nasze codzienne działania i decyzje. Od radości po złość, od nadziei po strach, emocje kształtują naszą rzeczywistość. Ale co, jeśli powiedziałbym Wam, że istnieje sposób, aby zmierzyć i zrozumieć te emocje z dokładnością średniostatystycznego człowieka? To dokładnie to, czym zajmuje się firma Sentimenti.

Sentimenti to efekt współpracy różnych dziedzin, takich jak lingwistyka, psychologia i sztuczna inteligencja. Przez trzy lata prowadzili badania z udziałem ponad 20 000 specjalnie dobranych osób, aby opracować zaawansowane algorytmy oparte na głębokich sieciach neuronowych. Wyniki tych badań stały się podstawą narzędzi, które pozwalają na analizę emocji w tekście.

Narzędzia Sentimenti

Jednym z tych narzędzi jest SentiStock, które jest przeznaczone dla rynków finansowych, zwłaszcza kryptowalut, takich jak Bitcoin. Opisze je w dalszej części artykułu.

Dlaczego emocje mają takie znaczenie na rynku finansowym?

Otóż emocje wpływają na kursy instrumentów finansowych, a kursy te mają wpływ na strategie zarządzania portfelem. Dzięki SentiStock możesz uzyskać regularne i dokładne prognozy, analizując wzmianki w sieci pod kątem zawartych w nich emocji i korelując je z notowaniami giełdowymi.

To pierwsze tak zaawansowane rozwiązanie do behawioralnej analizy finansowej, dostępne dla każdego. Ale Sentimenti to nie tylko firma zajmująca się analizą emocji na rynku finansowym. Mają również narzędzia do analizy emocji w reklamie, kategoryzacji opinii, emocjonalnego monitoringu marek i analizy emocji w czatach i czatbotach. To kompleksowe podejście do zrozumienia, jak emocje wpływają na nasze decyzje i działania.

Analiza Emocji w Tekście

Firma Sentimenti zajmuje się analizą emocji i sentymentu w tekście, wykorzystując zaawansowane technologie z zakresu sztucznej inteligencji i analizy danych. Ich narzędzia obejmują:

1. Analiza Emocji

Sentimenti przeprowadza analizę emocji w tekście, obejmując 8 emocji podstawowych oraz kilkadziesiąt bardziej złożonych. Ta analiza jest dokładna na poziomie średniostatystycznego człowieka.

2. Sentyment

Oprócz analizy emocji, firma mierzy także klasyczny sentyment w tekście. Sentyment ten może być postrzegany jako ogólny ton tekstu, czy jest pozytywny, negatywny czy neutralny.

3. Pobudzenie Emocjonalne

Sentimenti mierzy również poziom pobudzenia emocjonalnego w tekście. To ważne, ponieważ teksty mogą wywoływać różne poziomy emocji, a nie tylko sentyment.

4. Zastosowanie w Marketingu

Firma oferuje narzędzia i analizy, które pozwalają podejmować decyzje związane z emocjami w tekście, reklamie i w kontekście marek. To może pomóc firmom w dostosowywaniu swoich działań marketingowych do emocji klientów.

5. Wsparcie dla Czatbotów

Sentimenti umożliwia czatbotom korzystanie z ich technologii, co sprawia, że ​​czatboty są bardziej empatyczne, ponieważ rozumieją i reagują na emocje użytkowników.

6. Projekt Sentistocks

W ramach tego projektu Sentimenti jest w stanie przewidywać kursy różnych instrumentów finansowych na podstawie emocji. To może być przydatne dla inwestorów i traderów.

7. Interdyscyplinarna Technologia

Sentimenti opiera swoje rozwiązania na współpracy neurobiologii, psychologii, inżynierii lingwistycznej i sztucznej inteligencji, wykorzystując głębokie sieci neuronowe. Algorytmy są wynikiem badań naukowych, w których uczestniczyło ponad 20 000 specjalnie dobranych osób.

8. Inne Obszary Zastosowań

Firma Sentimenti wdraża swoje rozwiązania w różnych dziedzinach, w tym w analizie emocji na giełdzie, analizie emocji w reklamie, kategoryzacji opinii, monitorowaniu emocjonalnym marek oraz analizie emocji w czatach i czatbotach.

9. Sentitool

Sentitool to narzędzie stworzone przez firmę Sentimenti, które pozwala dokładnie analizować emocje w tekście. Można korzystać z niego w wielu językach, a wyniki pomiaru są dokładne i obiektywne.

10. Analiza Kontekstowa

Sentimenti oferuje również analizę kontekstową, co pozwala na bardziej zaawansowane zrozumienie emocji w danym tekście.

Firma Sentimenti skupia się na zrozumieniu i wykorzystaniu emocji w analizie tekstu w różnych kontekstach, co może mieć znaczący wpływ na podejmowanie decyzji i strategie biznesowe w różnych branżach.

Sentistocks – Innowacyjny Bot Tradingowy

Mnie zainteresował produkt Sentistocks, który handluje na BTC na podstawie analizy sentymentu na rynku. Sentistocks to zaawansowany bot tradingowy, który wykorzystuje analizę emocji oraz sztuczną inteligencję (AI), aby przewidywać ruchy cenowe na rynkach finansowych.

Nowoczesny bot tradingowy AI

Metodologia działania Sentistocks opiera się na analizie emocji inwestorów, które wpływają na ich zachowania i decyzje na rynku. Bot analizuje nacechowanie emocjonalne treści internetowych, takich jak tweety czy posty w innych mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod analizy rynku, takich jak analiza onchain, techniczna czy fundamentalna, Sentistocks stawia na wnioskowanie o korelacji ludzkich emocji z cenami aktywów.

Model wykorzystywany przez Sentistocks jest także znacznie bardziej zaawansowany niż analiza sentymentu. Ta bowiem skupia się tylko na tym, czy wydźwięk badanych treści jest pozytywny, lub negatywny. Bot rozpoznaje aż 6 podstawowych ludzkich emocji i na ich bazie prognozuje zmiany kursu. AI uczono bazując na badaniach przeprowadzonych na grupie 22 000 osób oraz analizie 14 milionów tweetów zawierających informacje na temat rynków finansowych. Dzięki temu jest w stanie lepiej zrozumieć wpływ emocji na zachowania inwestorów i przewidywać wahania cen.

Zespół tworzący Sentistocks to eksperci z dziedziny finansów, sztucznej inteligencji oraz analizy danych. Posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych oraz w tworzeniu i implementacji zaawansowanych systemów opartych na AI.

Przewaga bota do tradingu Sentistocks

Sentistocks, jako bot wykorzystujący AI oraz analizę emocji, posiada znaczącą przewagę nad tradycyjnymi botami opartymi na analizie technicznej.

Lepsze zrozumienie rynku

Bot oparty na AI i analizie emocji ma możliwość lepszego zrozumienia dynamiki rynku, uwzględniając wpływ emocji inwestorów na decyzje zakupu i sprzedaży. Tymczasem tradycyjne boty oparte na analizie technicznej bazują wyłącznie na analizowaniu historycznych danych cenowych i wolumenowych, pomijając aspekt psychologiczny.

Adaptacyjność

Sztuczna inteligencja pozwala na dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Boty oparte na AI mogą uczyć się i ewoluować w miarę otrzymywania nowych danych. Pozwala to na poprawę ich dokładności i przewidywań. Z drugiej strony, boty stosujące analizę techniczną często trzymają się jednej strategii, która może nie być już efektywna w nowych warunkach rynkowych.

Reagowanie na wydarzenia

Analiza emocji pozwala botom opartym na AI na szybsze reagowanie na nagłe zmiany rynkowe, które mogą być wywołane przez ważne wydarzenia, takie jak informacje gospodarcze czy polityczne. Tradycyjne boty nie uwzględniają tych wydarzeń w swoich prognozach, co może prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych


Mnie zainteresował produkt Sentistocks, który handluje na BTC na podstawie analizy sentymentu na rynku

Sentistocks to platforma, która wykorzystuje zaawansowane technologie przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz sztuczną inteligencję (AI), aby analizować emocje wyrażane w tekście i ich wpływ na rynki finansowe, zwłaszcza na kursy kryptowalut, w szczególności Bitcoina.

Sentistocks prezentuje podejście innowacyjne w analizie rynków finansowych. Wykorzystanie zaawansowanej technologii NLP i AI do śledzenia emocji społeczności wobec aktywów finansowych to bez wątpienia fascynujący pomysł.

Sentistocks to innowacyjna platforma, która łączy analizę emocji z rynkami finansowymi. Pomimo pewnych wyzwań związanych z dokładnością analizy sentymentu.

Wyniki – https://sentistocks.com/pl/category/sentibot-wyniki/

Predykcja ceny – https://sentistocks.com/predictions/

Analiza aktualizacji strategii inwestycyjnych Sentistock opartych na emocjach

https://sentistocks.com/pl/analiza-aktualizacji-strategii-inwestycyjnych-sentistock-opartych-na-emocjach/

https://bitcoin.pl/bot-tradingowy-sentistocksNota Prawna:

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *