marek.ebiznes@gmail.com

Halving na BTC -o co chodzi?

Zarabianie w Internecie

Halving na BTC -o co chodzi?

Halving Bitcoin to proces automatycznego i okresowego zmniejszania nagrody dla górników za wydobycie nowego bloku. Oryginalnie, w 2009 roku, nagroda ta wynosiła 50 BTC za blok. Zgodnie z algorytmem halving Bitcoina następuje co 210 000 bloków, co średnio przypada co około cztery lata. W rezultacie, nagroda jest zmniejszana o połowę, co ma zasadniczy wpływ na ilość nowych Bitcoinów wprowadzanych do obiegu.

Co ciekawe to już do połowy 2023 roku wydobyto około 90,58% całkowitej, stałej podaży Bitcoinów, która wynosi 21 milionów, co oznacza, że pozostało około 1,9 miliona Bitcoinów do wydobycia.

Proces wydobywania nowych Bitcoinów dodaje do obiegu dziennie nowe BTC. Jednak przewiduje się, że ostatni Bitcoin nie zostanie wydobyty aż do roku 2140. Takie wolne tempo wydobywania jest wynikiem zdarzeń związanych z tzw. „halvingiem”, które mają miejsce mniej więcej co cztery lata i polegają na zmniejszeniu o połowę nagrody dla górników za dodanie nowego bloku. Jest to świadomy zabieg zaprojektowany tak, aby kontrolować inflację i wzmacniać rzadkość zasobu.

Gdy osiągnięty zostanie maksymalny limit 21 milionów Bitcoinów, górnicy nie będą już otrzymywać nagród za blok, ale będą nadal wynagradzani za pośrednictwem opłat transakcyjnych za weryfikację transakcji w sieci. Przewiduje się, że te opłaty zapewnią wystarczający bodziec do utrzymania bezpieczeństwa sieci.

Następny halving, przewidziany na kwiecień 2024 roku, zmniejszy nagrodę do 3,125 BTC za blok. Proces ten będzie kontynuowany aż do wydobycia 21 milionowego, ostatniego Bitcoina.

Jak nagroda zmniejszała się z biegiem czasu

 • Pierwszy halving w 2012 roku: nagroda za blok spadła z 50 BTC do 25 BTC.
 • Drugi halving w 2016 roku: nagroda za blok 12,5 BTC.
 • Trzeci halving w 2020 roku: nagroda za blok 6,25 BTC.
 • Czwarty Halving w 2024 roku: Nagroda z blok 3,125 BTC

Halving wpływa na rynek na wiele sposobów. Teoretycznie, ograniczenie podaży przy stałym lub rosnącym popycie może prowadzić do wzrostu ceny Bitcoina. Jednak trzeba pamiętać, że rynek kryptowalut jest złożony i wiele innych czynników wpływa na cenę, w tym spekulacje, regulacje prawne, adopcja przez główny nurt rynku oraz rozwój technologiczny.

Dla górników, halving może oznaczać konieczność zwiększenia efektywności wydobycia lub poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodu, takich jak opłaty transakcyjne, ponieważ zmniejszona nagroda blokowa może nie wystarczać, by pokryć koszty operacyjne.

Na chwilę obecną w dniu 19.04.2024 tuż przed halvingiem, cena BTC wynosi około $64000 ale jest to wartość podatna na fluktuacje, które mogą być częściowo napędzane przez oczekiwania związane z nadchodzącym halvingiem.

Cena BTC

Wykres ceny logarytmiczny

Logarytmiczny wykres ceny Bitcoina jest narzędziem analizy technicznej, które pomaga zobaczyć wzorce cenowe Bitcoina w długoterminowej perspektywie. Skalowanie logarytmiczne różni się od liniowego tym, że przestrzenie między równymi odstępami na osi y reprezentują stałe stopy wzrostu, a nie stałe inkrementy wartości.

Dzięki temu, nawet gdy cena Bitcoina osiąga bardzo wysokie wartości, wykres pozostaje czytelny, a różnice procentowe między wartościami są łatwiejsze do zobaczenia i porównania. Logarytmiczny wykres ceny Bitcoina jest szczególnie przydatny, ponieważ cena tej kryptowaluty przeżywała okresy znacznego wzrostu, które na wykresie liniowym mogłyby sprawiać wrażenie nieproporcjonalnie dużych w stosunku do wcześniejszych okresów.

Przedstawienie danych na logarytmicznym wykresie pozwala na lepsze zrozumienie trendów wzrostowych lub spadkowych w skali, która uwzględnia procentowe zmiany wartości. Ułatwia to inwestorom i analitykom przewidywanie przyszłych zmian cen, rozumienie historycznych trendów wzrostu ceny oraz identyfikację potencjalnych poziomów wsparcia i oporu.

W kontekście długoterminowym, halving jest częścią tego, co sprawia, że Bitcoin jest postrzegany jako aktywo deflacyjne – jego zaprojektowana ograniczona podaż kontrastuje z możliwością nieograniczonego druku pieniądza przez banki centralne.

Kontrolowana podaż Bitcoina i jego rzadkość spowodowana ograniczoną liczbą monet są istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do jego wartości. W miarę jak dostępna podaż nowych Bitcoinów maleje z każdym „halvingiem”, teoretycznie oczekuje się wzrostu wartości Bitcoina, jeśli popyt pozostanie taki sam lub wzrośnie. Jednak dynamika rynku jest skomplikowana, a wiele czynników będzie wpływać na wartość Bitcoina w czasie.

Cena Bitcoina w dniach halvingu w przeszłości wykazywała różne zachowania, ale ogólnie można zauważyć, że wydarzenia te często były katalizatorem dla rynków kryptowalutowych.

Wzorce cen Bitcoinów wokół wydarzeń halvingu pokazują ciekawe wahania. Na przykład, pomiędzy pierwszym halvingiem w 2012 roku a lutym 2014, wartość Bitcoina wzrosła z około 12 dolarów do około 900 dolarów, a następnie spadła do prawie 100 dolarów w lutym 2014. Przed halvingiem w 2016 roku, cena Bitcoina była stosunkowo stabilna, oscylując między 111 a 664 dolarami. W dniu halvingu w 2016 roku, 9 lipca, Bitcoin kosztował około 664 dolary. Po halvingu w 2016 roku wartość Bitcoina znacząco wzrosła, rosnąc o około 60% z 600 dolarów do ponad 1000 dolarów w styczniu 2017 roku. Ten trend wzrostowy kontynuował się, a w grudniu 2017 roku cena Bitcoina wzrosła o ponad 1900% osiągając szczyt powyżej 19 000 dolarów.

Wzór sugeruje, że ceny Bitcoina zwykle rosną po halvingach, prawdopodobnie z powodu zmniejszonej podaży nowych Bitcoinów wchodzących na rynek, co może zwiększyć popyt. Jednakże, reakcja rynku nie jest natychmiastowa i może się różnić w zależności od wielu czynników wpływających na zachowanie inwestorów i szersze warunki ekonomiczne. Dla najdokładniejszych prognoz i analiz ważne jest obserwowanie trendów rynkowych i ekspertyz, szczególnie zbliżając się do kolejnego halvingu​ (Sofi)​​ (Bitbo Calendar)​.


Bardziej szczegółowo o cenie BTC

Na podstawie danych historycznych cena Bitcoina na tydzień przed i po halvingach zwykle wykazywała interesujące wzorce. Przed pierwszym halvingiem w 2012 roku cena Bitcoina miesiąc przed halvingiem wynosiła około 10,26 USD, a miesiąc po – około 13,42 USD. Drugi halving w 2016 roku wykazał podobny, choć mniej wyrazisty trend wzrostowy z ceną około 583,11 USD miesiąc przed i 597,5 USD miesiąc po wydarzeniu. Trzeci halving w 2020 roku nastąpił w cieniu pandemii COVID-19, ale mimo to cena Bitcoina na miesiąc przed halvingiem wynosiła około 6,909,95 USD, a po halvingu wzrosła do około 9,850 USD. Przed czwartym halvingiem w 2024 roku obserwujemy już wzmocnienie ceny przed samym wydarzeniem, co sugeruje, że inwestorzy mogą już „przewidywać” i działać w oparciu o „efekt halvingu”

Należy jednak zauważyć, że mimo że wydarzenia halvingu zazwyczaj wiązały się ze wzrostem ceny, istotny wpływ na cenę mają również inne czynniki, takie jak sentyment rynkowy i zmiany regulacyjne. Ponieważ do tej pory miały miejsce tylko trzy halvingi Bitcoina, wyciąganie ostatecznych wniosków na temat zachowania ceny Bitcoina przed i po tych wydarzeniach jest trudne. Do analizy cenowej można wykorzystać również różnorodne narzędzia i dane dostarczane przez platformy takie jak TradingView, które oferują głębsze spojrzenie na trendy rynkowe i analityczne​ (TradingView)​.

Należy jednak pamiętać, że choć historyczne wzorce sugerują pozytywny wpływ halvingu na cenę, nie gwarantują one przyszłych wyników. Wartość Bitcoina może być również kształtowana przez różne inne czynniki, takie jak globalne warunki makroekonomiczne, zmiany w regulacjach czy ogólny sentyment rynkowy​ (Counter Statistics)​​ (Blockworks)​.


Pi Cycle Top Indicator – co to jest ?

https://www.lookintobitcoin.com/charts/pi-cycle-top-indicator/

Wskaźnik Pi Cycle Top dla Bitcoina jest narzędziem analitycznym stosowanym do identyfikacji szczytów cyklu cenowego Bitcoina. Został on stworzony przez Philipa Swifta i wykorzystuje 111-dniową średnią ruchomą (111DMA) wraz z wielokrotnością 350-dniowej średniej ruchomej (350DMA x 2).

Oto co powinieneś wiedzieć o tym wskaźniku:

 1. Wskaźnik Pi Cycle Top – Przez ostatnie trzy cykle rynkowe wskaźnik ten skutecznie wyznaczał szczyty rynkowe, zwykle z dokładnością do trzech dni. Jest to interesujące, ponieważ pokazuje, że cena Bitcoina może podążać za cyklicznymi wzorcami zachowania rynku.
 2. Średnie ruchome – Wskaźnik wykorzystuje średnią ruchomą z 111 dni oraz podwójną średnią z 350 dni. Kiedy krótsza średnia ruchoma (111DMA) przekracza dłuższą średnią ruchomą (350DMA x 2), zazwyczaj pokrywa się to ze szczytem ceny Bitcoina.
 3. Ciekawostka matematyczna – Stosunek 350 do 111 jest bardzo bliski liczbie Pi (około 3,153 w porównaniu z wartością Pi wynoszącą około 3,142), co może odzwierciedlać organiczne i matematyczne aspekty rynku Bitcoina.
 4. Zastosowanie – Wskaźnik Pi Cycle Top może być używany jako sygnał dla inwestorów, że rynek jest bardzo przegrzany i może to być dobry moment na sprzedaż Bitcoina.
 5. Twórca – Wskaźnik został stworzony przez Philipa Swifta w kwietniu 2019 roku i od tego czasu jest wykorzystywany przez inwestorów i analityków do lepszego zrozumienia długoterminowych trendów rynkowych.
 6. Przewidywania cen – Wskaźnik ten prognozuje szczyty cykli rynkowych Bitcoina, próbując przewidzieć punkt, w którym cena Bitcoina osiągnie maksimum przed następnym spadkiem. Jest to narzędzie wysokiego poziomu i było dokładne w przeszłości, ale jak każde narzędzie analityczne, nie gwarantuje przyszłych wyników.
 7. Jak go używać – Wskaźnik ten jest przydatny, gdy rynek jest bardzo przegrzany, wskazując na to, że krótsza średnia ruchoma (111DMA) osiągnęła wielokrotność x2 dłuższej średniej ruchomej (350DMA). Historycznie sprzedaż Bitcoina w tym czasie była korzystna.

Pamiętaj, że narzędzia analityczne takie jak wskaźnik Pi Cycle Top powinny być wykorzystywane w połączeniu z innymi metodami analizy oraz zrozumieniem aktualnych warunków rynkowych. Warto również podkreślić, że rynki kryptowalut są bardzo zmienne i żadne narzędzie ani metoda nie mogą zapewnić dokładnych prognoz cenowych.


The Golden Ratio Multiplier – o co tutaj chodzi?


https://positivecrypto.medium.com/the-golden-ratio-multiplier-c2567401e12a

Wskaźnik Pi Cycle Top w Bitcoinie to narzędzie analityczne, które okazało się skuteczne w przewidywaniu szczytów rynkowych w cyklach cenowych Bitcoina. Używa on średniej ruchomej z ostatnich 111 dni (111DMA) oraz nowo utworzonej wielokrotności średniej ruchomej z ostatnich 350 dni, a mianowicie 350DMA pomnożonej przez 2. Interesujące jest to, że gdy 111DMA przekracza w górę 350DMA x 2, zazwyczaj pokrywa się to ze szczytem ceny Bitcoina. Co więcej, stosunek 350 do 111 jest bardzo bliski liczbie Pi, co wskazuje na cykliczną naturę cen Bitcoina w długich ramach czasowych.

Wskaźnik Golden Ratio Multiplier również wykorzystuje matematykę do przewidywania trendów rynkowych i cykli cenowych Bitcoina. Bazuje na wielokrotności 350-dniowej średniej ruchomej (350DMA) do identyfikacji potencjalnych obszarów oporu cenowego. Poprzez zastosowanie tej metodyki, narzędzie to skutecznie wskazywało zarówno wewnętrzne wysokie punkty cyklu, jak i główne szczyty cyklu rynkowego, dostarczając zaawansowanej analizy dla traderów i inwestorów kryptowalutowych.

Analiza techniczna z użyciem złotej proporcji pomaga handlowcom w identyfikacji poziomów wsparcia i oporu dla danego aktywa, poprzez wykorzystanie sekwencji Fibonacciego. Wskazuje to na możliwości kupna lub sprzedaży aktywów na podstawie własnego apetytu na ryzyko. Jest to też użyteczne w ramach Teorii Fal Elliotta, która sugeruje, że rynki poruszają się w falach, z których każda fala jest identyfikowana przy użyciu sekwencji Fibonacciego.

Techniki wykorzystujące złotą proporcję dostarczają traderom szerszego kontekstu dotyczącego określonych ruchów rynkowych, działając jako środki predykcyjne, które umożliwiają użytkownikom skuteczniejsze przewidywanie zmian cen. Ostatecznie, narzędzie to pomaga handlowcom w osiąganiu bardziej celnych decyzji dotyczących optymalnych punktów wejścia i wyjścia z inwestycji.

Jednak istotne jest, aby pamiętać o ryzyku polegającym na samym tylko wykorzystaniu złotej proporcji w strategiach handlowych, ponieważ może to prowadzić do przegapienia okazji, gdy ceny zachowują się inaczej niż przewiduje to proporcja. Dlatego zaleca się ostrożność i dywersyfikację strategii inwestycyjnych podczas handlu na rynkach kryptowalutowych.

Więcej informacji o złotej proporcji w analizie kryptowalut można znaleźć na stronie CoinGlass​ (coinglass)​ oraz na Cryptopolitan​ (Cryptopolitan)​.


Ostatnie wpisy


Masz pytania?
Zapraszamy


Znajdź nas w Social media


Nie zapomnij subskrybować kanału YouTube, aby Cię nic nie ominęło i być na bieżąco!


Dołącz na nasz Telegram

Dołącz do naszego Discorda

kliknij baner


Nota Prawna

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.

Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *