marek.ebiznes@gmail.com

Pekao S.A Konto i premia na start dla nowych

Zarabianie w Internecie

Pekao S.A Konto i premia na start dla nowych

Oferta banku Pekao, czyli możliwość zgarnięcia bonusu za założenie konta.

Aby upewnić się z warunkami wejdź na stronę i zapoznaj się z aktualnymi warunkami danej promocji.

Promocje często się zmieniają, dlatego dodałem tu tylko podgląd aktualnej z linkiem promocyjnym.

Promocja ważne do 16.08.2023 r.

Warunki tej promocji powinny być zgodne z tymi tutaj

  1. Otwórz Konto Przekorzystne online z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 16.08.2023 r. i zgarnij 50 zł za założenie konta!
  2. Zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł w prezencie.
  3. Regulamin promocji

UWAGA! WAŻNE: Przy otwieraniu konta za pomocą biometrii klient musi pamiętać, by w pomieszczeniu było jasno i żeby wokół nie było innych osób itp. ponieważ wiele wniosków zostaje odrzucone z powodu tych przyczyn.

1) Środki do 100 000 zł zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane 7% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy o Konto Oszczędnościowe, jeśli spełnisz warunki opisane w regulaminie promocji. Promocja jest dostępna do 16.08.2023 r. dla nowych Klientów banku, którzy dotychczas nie posiadali żadnych produktów Pekao S.A. oraz dla obecnych Klientów banku, których suma średniomiesięcznych sald na rachunkach w każdym badanym miesiącu w okresie od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r. nie była wyższa niż 2 000 zł.

2) Do 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji PeoPay – „Wakacyjna promocja z Bankiem Pekao S.A.” obowiązuje do 16.08.2023 r. i mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające w Polsce, nie będące pracownikami Banku Pekao S.A., które założą Konto Przekorzystne w okresie trwania promocji, zaakceptują wymagane oświadczenia (w tym o przystąpieniu do promocji), zapoznają się z Regulaminem Promocji oraz spełnią pozostałe warunki.

3) Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 15.10.2023 r., przy czym:
a) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r., Nagrodę otrzymasz do 15.07.2023 r.
b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r., Nagrodę otrzymasz do 15.08.2023 r.
c) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r., Nagrodę otrzymasz do 15.09.2023 r.
d) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.08.2023 r. do 16.08.2023 r., Nagrodę otrzymasz do 15.10.2023 r.

4) Druga część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 15.01.2024 r., przy czym: a) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.10.2023 r.,
b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.11.2023 r.,
c) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.12.2023 r.
d) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.08.2023 r. do 16.08.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.01.2024 r.

5) Brak opłat za obsługę karty do konta, wypłaty gotówki z bankomatów za granicą – w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi Klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej tą konkretną kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. w kolejnym miesiącu kalendarzowym, bank nie pobierze opłaty. Do ukończenia 26. roku życia za ww. usługi dotyczące Konta Przekorzystnego jest bezwarunkowe 0 zł. Pozostałe opłaty i prowizje znajdziesz w Taryfie Opłat i Prowizji.

6) PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej banku. Aby korzystać z PeoPay niezbędny jest dostęp do internetu.

Pojęć: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego i usługa bankowości elektronicznej, użyliśmy w znaczeniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. Stosowne definicje znajdziesz TUTAJ

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.